Bouwrijp maken perceel.

Oproep aan overheid: ‘Maak mogelijk dat er doorgebouwd kan worden’

Bouwrijp maken perceel. Foto: Yvonne

Brancheorganisaties MKB INFRA en Bouwend Nederland willen dat opdrachtgevers en de politiek maatregelen nemen zodat bouw- en infrabedrijven de komende jaren voldoende werk hebben, ondanks de geldende coronabeperkingen. De sector vervult immer een belangrijke rol bij het realiseren van het terugdringen van het woningtekort en het halen van de klimaatdoelstellingen.

De oproep van de beide organisaties is een reactie op de peiling die ze hebben gehouden onder hun leden over het effect van de coronamaatregelen. Bijna 15 procent (552 bedrijven) deed eraan mee. Daaruit bleek dat ruim een derde van de bouw- en infrabedrijven die de vragenlijst invulden last heeft van stilvallende werkzaamheden. De stagnatie zit vooral bij particulieren, bedrijven, gemeenten en woningcorporaties. Bij grote opdrachtgevers als Rijkswaterstaat, ProRail, havenbedrijven, waterschappen en Schiphol loopt het werk aardig door.

Vergunningverlening blijft achter

Een groot punt van zorg is de achterblijvende vergunningverlening. Een kwart van de respondenten heeft daar last van. Bij gemeenten lopen procedures vast door slechte bereikbaarheid en onderbezetting. Ook opleveringen van projecten raken vertraagd doordat thuiswerkende ambtenaren niet of pas later aanwezig kunnen zijn bij een voorschouw of oplevering. Die vertraging raakt de bouwbedrijven financieel. Ze kunnen nog niet factureren als hun project niet opgeleverd is.

De resultaten van de peiling onder de bouwbedrijven bevestigen voor Philip van Nieuwenhuizen, voorzitter en directeur van MKB INFRA, de rol die de bouw heeft bij opgaven als het verbeteren van de bereikbaarheid en het halen van de klimaatdoelstellingen. “Het is daarom belangrijk dat, ondanks de coronamaatregelen, opdrachtgevers projecten zo veel mogelijk naar voren halen en de pijplijn met opdrachten voor de komende jaren gevuld blijft.”

Kom met oplossingen voor de stikstofproblemen

Corona is niet het enige obstakel dat de ondervraagde leden zien om de komende jaren aan het werk te kunnen blijven. Ook het uitblijven van goede oplossingen voor de stikstofproblemen baart hen zorgen. Ruim 35 procent van de respondenten zag de omzet en de orders dit jaar teruglopen in de periode tussen maart tot en met september in vergelijking met diezelfde maanden in 2019.

Volgens Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland, ligt de bal nu bij de politiek om te zorgen voor meer stikstofruimte voor de bouw- en infrasector. “Wij roepen de politiek dan ook op de stikstofwet die binnenkort wordt behandeld aan te nemen en te blijven werken aan aanvullende ruimte in dit dossier. Met name voor grote woningbouw- en infraprojecten. Alleen dan kan de bouw- en infrasector zijn rol als trekpaard van de economie oppakken en Nederland mee uit de coronacrisis trekken.”

Ondanks alle zorgen over werkvoorraad zeggen de bouwbedrijven nog wel nieuwe medewerkers nodig te hebben, zeker met oog op de toekomst.

Auteur: Redactie Infrasite