IJsselbruggen A12. Foto: Rijkswaterstaat

Dura Vermeer en Hollandia gaan IJsselbruggen A12 renoveren

IJsselbruggen A12. Foto: nieuwsbericht Rijkswaterstaat

De renovatie van de stalen IJsselbruggen in de A12 bij Arnhem is door Rijkswaterstaat gegund aan de combinatie Dura Vermeer en Hollandia Services. Onder de naam Savera IJsselbruggen gaan zij in 2022 van start met het werk dat in 2024 moet zijn afgerond. Het project is een pilot binnen het programma ‘Op weg naar een vitale infrasector’.

In 2017 werd al duidelijk dat de draagkracht van de twee stalen bruggen – er is ook een derde, betonnen IJsselbrug – achteruit gaat. Sinds begin vorig jaar wordt de verkeersdruk daarom al anders verdeeld, maar de noodzaak van renovatie en versterking was daarmee niet verdwenen. Als dat werk is afgerond, kunnen de bruggen er weer dertig jaar zonder groot onderhoud tegenaan. Tijdens de uitvoering blijft de huidige hoeveelheid verkeer mogelijk – zij het met een andere invulling vanaf eind dit jaar – en vanaf 2024 zijn dan weer alle vier de rijstroken in beide richtingen beschikbaar.

Deze renovatie is één van de twee projecten waarbij Rijkswaterstaat ervaring wil opdoen met het tweefasenproces. Het andere is de renovatie van de Prinses Marijkesluis, waarvan de aanbesteding enkele weken geleden begon. In de eerste fase van deze projecten komen opdrachtgever en de uitvoerende partijen samen tot een ontwerp. Pas als dat ontwerp er ligt, wordt de definitieve prijs afgesproken waarvoor het werk in de tweede fase wordt uitgevoerd. Deze aanpak is onderdeel van het programma ‘Op weg naar een vitale infrasector’, die moet zorgen voor een duurzame, innovatieve en financieel gezonde sector en een goede beheersing van de risico’s bij dit soort grote projecten.

Niet precies duidelijk

Samenwerking is dus van groot belang bij de renovatie van de IJsselbruggen. De score van de Savera-combinatie op het vlak van samenwerkingsassessment droeg dan ook in sterke mate bij aan de gunning. Michèle Blom, directeur-generaal van Rijkswaterstaat: “We staan voor de enorme klus om alle oudere bruggen, sluizen en stuwen aan te pakken. De IJsselbruggen zijn ook niet de jongste meer, van 1961. En dat betekent dat we wel in hoofdlijnen weten wat er moet gebeuren, maar niet precies weten hoe groot de schades zijn en hoeveel reparaties nodig zijn. Dit tweefasecontract is bedoeld om dat samen met de aannemerscombinatie te ontdekken. Het moet bijdragen aan een betere voorspelbaarheid en minder verrassingen in de uitvoering, zodat we op tijd kunnen opleveren binnen budget. Daar is uiteindelijk ook de eindgebruiker bij gebaat.”

Optimaal beheersen

De bedrijven die het werk gegund krijgen zijn eveneens te spreken over deze aanpak. Dat blijkt uit de woorden Ronald van den Berg, directeur van Hollandia Services: “Vanuit Savera IJsselbruggen zijn we blij met de keuze voor het twee-fasen proces voor risicobeheersing. Om ook de veiligheidsaspecten optimaal te beheersen gaan we dit project als combinatie integraal uitvoeren op trede 4 van de Safety Culture ladder, samen met alle partijen in de keten.”

Lees ook: 

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is de vaste redacteur van Infrasite. Daarnaast is hij hoofdredacteur Personenvervoer & Verkeer bij online vakbladuitgeverij ProMedia.