Brug Amsterdam centrum

Amsterdam gaat bruggen en kades in centrum ontlasten

Foto: Yvonne Ton

De gemeente Amsterdam gaat zwaar verkeer weren uit de binnenstad. Met die nieuwe maatregel moeten bruggen en kademuren beter beschermd worden. De aangescherpte regels zullen waarschijnlijk vanaf 1 juli 2021 ingaan.

Bruggen en kademuren in Amsterdam hebben het zwaar te verduren. Veel infrastructuur verkeert in slechte staat. Op 1 september stortte in de binnenstad nog een deel van de Grimburgwal in op het terrein van de Universiteit van Amsterdam. Vermoedelijk ging het om een combinatie van overbelasting en schepen die dichtbij passeren. Er vielen geen gewonden, maar er was wel behoorlijk wat schade.

Minder ontheffingen

Om overbelasting te voorkomen, worden de regels strenger. Een daarvan is het beperken van zwaar vrachtverkeer binnen de centrumring. Op dit moment is het nog mogelijk een ontheffing aan te vragen voor verkeer tussen 7,5 ton en 45 ton. Per 1 juli 2021 kunnen voertuigen zwaarder dan 30 ton minder makkelijk een ontheffing krijgen. Als er geen alternatief mogelijk is krijgt het voertuig alleen nog maar een specifieke route een ontheffing. Ook wordt voor de zwaarste voertuigen voortaan eerst gekeken of de bruggen en kademuren het gewicht wel aankunnen. Vrachtverkeer dat wel een ontheffing krijgt, moet zich houden aan strengere voorwaarden, zoals niet parkeren op bruggen of onnodig lang stilstaan op kademuren.

Voordat de nieuwe regels ingaan is er begin volgend jaar een inspraakperiode waarin belanghebbenden kunnen reageren op de plannen.

Bouwverkeer over water

Bouwbedrijven spraken een paar maanden geleden hun zorgen al uit over een eerdere aanscherping van de regels. Daardoor moeten ze omrijden of extra ritten rijden om het gewicht van hun vrachten te beperken, wat leidt tot extra kosten en milieuvervuiling. Daar staat tegenover dat er ook steeds meer gekeken wordt naar mogelijkheden om bouw- en slooptransporten over water te laten verlopen, al dan niet in combinatie met het gebruik van een bouwhub aan de rand van de stad. Dat gebeurde onder meer tijdens Amsterdam Vaart, een project van Waternet, gemeente Amsterdam, TNO en Port of Amsterdam. Negen bouwprojecten krijgen ondersteuning bij het verschuiven van hun bouwlogistieke stromen in de binnenstad van weg naar water.

850 verkeersbruggen

Amsterdam is bezig met een langdurig actieprogramma om achterstallig onderhoud van bruggen en kademuren weg te werken. Dat duurt naar verwachting enkele tientallen jaren. De gemeente is verantwoordelijk voor in totaal 1.800 bruggen en 600 kilometer kade. Zo’n 850 verkeersbruggen en 200 kilometer kademuur worden met voorrang aangepakt. Een groot deel ligt in de historische binnenstad. Het programma is niet alleen gericht op waarborgen van de veiligheid, maar ook op het ontwikkelen van een aanpak waarbij de snelheid van het uitvoeren van onderhoud of vervanging omhoog gebracht kan worden.

Ook wil de gemeente de bruggen en kademuren beter gaan monitoren. Via een aanbestedingsprocedure is de gemeente op zoek naar een partij die hiervoor een slimme oplossing heeft. Na de gunning wordt er dan volgend jaar een pilot uitgevoerd op een aantal locaties in de stad.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie Infrasite