Onderhoud A16

Transportsector hekelt achterstallig onderhoud infrastructuur

Foto: Yvonne Ton

Transportkoepels Evofenedex en Transport en Logistiek Nederland (TLN) vinden dat het kabinet meer geld moet uittrekken om de infrastructuur op orde te brengen en te houden. Volgens TLN lopen transportondernemers door achterstallig onderhoud steeds opnieuw aan tegen uitval van bruggen en viaducten, waardoor ze moeten omrijden. Dat leidt tot extra kilometers en brandstof en lastiger te plannen ritten.

Wanneer bruggen of viaducten ineens afgesloten worden omdat ze onveilig blijken te zijn, worden vrachtwagens het eerste geweerd, constateert TLN-voorzitter Elisabeth Post. “Terwijl transportondernemers er juist op moeten kunnen vertrouwen dat het wegennet maximaal beschikbaar is.” Ook brengen afsluitingen de logistieke planning in gevaar, terwijl de transportsector het juist moet hebben van efficiëntie. “Transporteurs zijn dagelijks aan het puzzelen om hun ritten zo efficiënt mogelijk in te plannen en om met zo min mogelijk kilometers de goederen van a naar b te krijgen. Dan zijn betrouwbare reistijden een absolute noodzaak.”

‘Nieuwe infrastructuur blijft ook nodig’

Post vraagt zich af of er wel voldoende budget is om zowel het reguliere als het achterstallige onderhoud aan wegen, bruggen en viaducten uit te voeren. Voor regulier onderhoud tussen 2022 en 2025 is er al een tekort van 1 tot 1,4 miljard euro en dat is nog zonder het achterstallig onderhoud. Ze noemt het onverstandig om het budget dat bestemd is voor de aanleg nieuwe infrastructuur aan te wenden voor onderhoud, zoals de minister van Infrastructuur en Waterstaat van plan was. De Rekenkamer was daar ook kritisch over in een reactie op de ontwerp-begroting voor 2021. Nieuwe infra blijft volgens Post hard nodig omdat het steeds drukker wordt op de wegen, ook al werken veel mensen thuis.

Goede maatregelen

Evofenedex doet vooral een beroep op de Tweede Kamer om de infrastructuur te verbeteren. De Kamer debatteerde woensdag over de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor 2021. De ondernemersvereniging noemt de extra investering van 2 miljard euro in infrastructuur en het investeringsfonds met een budget van 20 miljard euro voor infrastructuur, verduurzaming en innovatie ‘goede maatregelen’.

De manier waarop achterstallig onderhoud wordt aangepakt kan beter, meent Evofenedex. “Het is van belang dat de minister de regie pakt en samen met Rijkswaterstaat tot een heldere uitvoeringsagenda komt, zodat handels en productiebedrijven zich kunnen voorbereiden op eventuele stremmingen.”

Verder ziet de belangenorganisatie de begroting als kans om de transportsector duurzamer en efficiënter te maken door meer te investeren in emissieloze stadslogistiek en spoorgoederenvervoer.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie Infrasite