Onderhoud beweegbaar deel Sint Servaasbrug Maastricht van start

brug blijft toegankelijk tijdens werkzaamheden

Rijkswaterstaat start op 28 maart 2011 met de onderhoudswerk¬zaam¬heden aan het beweegbare deel van de Sint Servaasbrug in Maastricht. De planning is om de werkzaamheden medio november 2011 te hebben afgerond. Aan dit deel van de brug is roestvorming opgetreden. Tevens is het mechanische deel van de brug verouderd en aan vervanging toe. Om de doorstroom van de scheepvaart te waarborgen, wordt de brug tijdens de gehele werkperiode – dus gedurende acht maanden – permanent in de hoogste stand gezet.

Brug blijft toegankelijk
De huidige voetpaden worden afgesloten en met een tent overkapt. Het wegge¬deel¬te is tijdens de uitvoering beschikbaar voor voetgangers. Fietsers moeten afstappen en kunnen met de fiets aan de hand de brug oversteken. Er worden speciale taluds en een trap geïnstalleerd waardoor de brug zowel vanuit de richting van Wyck als het centrum toegankelijk blijft. Deze taluds zijn vanwege de flauwe hellingsgraad ook geschikt voor rollators en rolstoelgebruikers. Scooters en bromfietsers worden omgeleid via de Wilhelminabrug. Per etmaal maken twintig- tot veertig¬duizend personen gebruik van de Sint Servaasbrug. Ondanks dat zoveel mogelijk wordt getracht het ongemak te beperken, moet rekening worden gehouden met enige hinder.

Werkzaamheden
Rijkswaterstaat Limburg heeft aannemerscombinatie De Klerk-Demako opdracht gegeven het onderhoud aan de Sint Servaasbrug uit te voeren. Deze aannemerscombinatie is onder meer geselecteerd omdat de door hen gepresenteerde uitvoeringsmethode het beste rekening houdt met het beperken van de hinder voor het voetgangers- en scheepvaart¬verkeer. Het beweeg¬bare deel wordt gestraald en delen worden vervangen of opnieuw van een beschermende coating voorzien. Ook zal een nieuw bewegingsmechanisme worden geïnstalleerd. Het project wordt in nauw overleg met de Gemeente Maastricht uitgevoerd. Een periode van acht maanden is nodig omdat het tamelijk ingrijpende werkzaam¬heden betreft. Om budgettaire redenen, als ook om de brug tijdens het werk in bedrijf te kunnen houden en tijdig met het onderhoudswerk te kunnen beginnen, is gekozen voor groot onderhoud en niet voor vervanging van het beweegbare deel.

Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met het landelijke infor¬matie¬nummer van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (ma t/m zo, 06.00-22.30 uur, gratis).

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Dienst Limburg