Vaargeulonderhoud draagt bij aan natuurontwikkeling Eemmeer

Eemmeer: natuur en onderhoud in één

Rijkswaterstaat begint in februari 2008met de aanleg van een natuurgebied in het Eemmeer. Het natuurgebied zal bestaan uit slikplaten die worden omringd door een onderwaterdam van zand. De slikplaten worden opgebouwd van materiaal dat afkomstig is uit het onderhoud van de vaargeul. Ze vormen een voor de natuur interessante brede overgangszone tussen land en water.

Gunstig voor rietvogels

Het natuurgebied heeft een omvang van ongeveer 25 hectare en ligt ten oosten van de Stichtse Brug tegen de bestaande rietvelden aan. Het bestaat uit twee slikplaten met zeer flauwe onderwaterhellingen die nieuwe mogelijkheden bieden voor rietontwikkeling. Dit is gunstig voor rietvogels zoals de Grote Karekiet, Snor en Roerdomp. Ook dienen de slikplaten als voedselbank voor vogels als de Lepelaar, Visdief, Kemphaan en verschillende soorten eenden. De slikplaten zullen in eerste instantie een eindje boven het wateroppervlak liggen. Als gevolg van de slappe ondergrond zakken de platen in de loop van de tijd weg tot het gewenste niveau.

Het gebied wordt aan de waterkant omsloten door een onder water gelegen zanddam met drie eilandjes. De zandeilandjes zorgen voor luwte in het natuurgebied en kunnen ruimte bieden aan zogenaamde kale-grond-broeders. Ook zorgt de zanddam ervoor dat het materiaal in het gebied blijft, zodat recreatievaart tussen het natuurgebied en het eilandje de Dode Hond mogelijk blijft. Het beheer van het nieuw aangelegde natuurgebied komt in handen van Staatsbosbeheer.

Vaargeulonderhoud

Het materiaal dat nodig is voor het maken van de slikplaten is afkomstig uit de vaargeul in het Eemmeer. Deze hoofdvaargeul wordt weer op diepte gebracht van de Stichtse Brug tot aan de jachthaven bij Bunschoten. Het project wordt uiterlijk eind 2008 opgeleverd.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie IJsselmeergebied