Intentieverklaring over kanaal Lemmer-Delfzijl

Den Haag – De hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl blijft in eigendom en beheer bij de provincies Friesland en Groningen. Die moeten dan wel voldoen aan de eisen die de overheid stelt op het gebied van de begroting, onderhoud en vaarwegmanagement.

Dit staat in de intentieverklaring die op 8 februari werd ondertekend door minister van Verkeer en Waterstaat Karla Peijs, Tonnis Musschenga, gedeputeerde van Groningen én Ton Baas, gedeputeerde van Friesland.

De Provincies Friesland en Groningen beheren de Fries- Groningse kanalen al sinds het eind van de negentiende eeuw. Sinds 1957 geeft het rijk een bijdrage voor het onderhoud en de exploitatie van de kanalen, in ruil voor de afschaffing van het heffen van scheepvaartrechten door de provincies.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat