Provincie Friesland helpt bij achterstand baggeren

Leeuwarden – Gemeenten en jachthaveneigenaren betrokken bij het Friese Merenproject kunnen hun achterstand in het onderhoudsbaggeren dankzij provinciaal subsidie versneld inlopen. Het college van Gedeputeerde Staten heeft de voorwaarden voor verdeling van de provinciale bijdrage in de kosten vastgelegd in de subsidieverordening ‘Versnellen onderhoudsbaggeren Friese Merenproject’. De verordening is inmiddels ter vaststelling aan Provinciale Staten aangeboden.

Provinciale Staten hebben, om het inlopen van de achterstand te stimuleren, bij de behandeling van de begroting 2006 ingestemd met subsidiëring tot een maximum van een kwart van het totaal benodigde investeringsbedrag van € 27 miljoen. De looptijd van de verordening is van 1 januari 2006 tot 31 december 2011. In de begroting 2006 is voor de jaren 2006 tot en met 2009 een provinciale bijdrage van €3.050.000 opgenomen. Voor de jaren 2010 en 2011 is respectievelijk € 1.810.000 en € 1.870.000 voorzien.

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidie voor gemeenten zijn: Er moet sprake zijn van structurele, versnelde en programmatische aanpak van baggerproblematiek, gebaseerd op een vierjarig baggerprogramma en met een doorkijk naar de volgende 4 tot 8 jaar. De te baggeren vaarweg moet van belang zijn voor het Friese Merenproject en voldoen aan de criteria van het Provinciaal verkeers- en vervoersplan (onder meer de criteria voor minimale vaardiepte en minimale vaarhoogte). Een randvoorwaarde voor subsidie aan jachthaveneigenaren is bijvoorbeeld dat gebaggerd moet worden tot de diepte van de aangrenzende vaarweg. Subsidie tot maximaal 50% van de stortkosten is dan mogelijk. Indien Provinciale Staten akkoord gaan met de subsidieverordening, kunnen gemeenten en jachthaveneigenaren hun aanvragen bij het college van GS indienen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Fryslân