Harwil de Jonge is directeur Vastgoed van Heijmans, lid raad van advies NL Greenlabel en  lid van de stuurgroep Klimaatadaptief bouwen met de natuur (KAN). Foto: Heijmans

Bouwer Heijmans: ‘Natuur is onze levensverzekering’

Natuurinclusief bouwen is hard nodig, maar kent nog veel belemmeringen. Heijmans-directeur Harwil de Jonge legt het uit in onderstaand citaat.

“Natuurinclusief draagt bijvoorbeeld bij aan een beter stedelijk klimaat, versterking van biodiversiteit en opname van CO₂. Natuur is onze levensverzekering, maar natuurinclusief bouwen kent helaas nog veel belemmeringen. Groen en duurzaamheid in een leefomgeving wordt pas op waarde geschat. wanneer er normen en kaders zijn op dat vlak. Zolang er geen, of te weinig waardering is voor groen en blauw, blijft het decoratie en wordt het helaas nog te vaak gezien als kostenpost. Inwoners van Nederland, bouwers en opdrachtgevers moeten de noodzaak van handelen gaan inzien. En misschien nog wel belangrijker, samen gaan werken.

We hebben voor alles een verzekering – van reizen en tandarts tot brand. Behalve voor de natuur, die ons minder waard lijkt. Natuur is onze levensverzekering. Hoe langer we wachten om die te behouden, hoe meer het de samenleving op termijn zal kosten.”

Auteur: Jacques Geluk