Duurzame rijwielpaden met zonnepanelen wekken energie op
Innovatie

Duurzame rijwielpaden met zonnepanelen wekken energie op

Duurzame rijwielpaden met zonnepanelen wekken energie op

De provincies Noord- en Zuid-Holland en Noord-Brabant slaan de handen ineen om de ontwikkeling van energiewinning op wegen te versnellen. Twee fietspaden worden bedekt met zonnepanelen.

De drie provincies willen meer te weten komen over deze veelbelovende techniek voor duurzame opwekking van zonne-energie en met de aanleg van zonnefietspaden bijdragen aan het omlaag brengen van de CO₂-uitstoot in Nederland.

Een voordeel van zonnepanelen integreren in het wegdek is dat dit geen extra ruimte kost. Het rijwielpad krijgt immers een dubbele functie. Het is bedoeld om mobiliteit te faciliteren en genereert tegelijk zonne-energie.Het gaat om twee fietspaden: langs de N232 ter hoogte van Vijfhuizen (Noord-Holland) en langs de N285 bij Wagenberg (Noord-Brabant). Voor het fietspad in Zuid-Holland zijn (nog) geen aanbiedingen ontvangen. De rijwielpaden worden elk circa 400 meter lang en moeten minimaal 80.000 kWh per jaar opleveren. BAM Infra verzorgt de uitvoering. Het werk is naar verwachting medio 2023 afgerond.

Leren als doelstelling
Noord- en Zuid-Holland en Noord-Brabant trekken gezamenlijk op en eerder opgedane kennis wordt meegenomen in deze doorontwikkeling. Zo kunnen zij van elkaar leren wat deze duurzame fietspaden betekenen voor aanleg en onderhoud, hoeveel energie zij kunnen opwekken en hoe deze nog relatief kostbare techniek op termijn een sluitende businesscase kan worden. Provincie Zuid-Holland gaat tevens met marktpartijen evalueren waarom het fietspad daar geen inschrijvers heeft opgeleverd om hiervan te leren voor toekomstige aanbestedingen. De twee zonnefietspaden worden gedurende 5 jaar gemonitord en de resultaten gedeeld.

Duurzame ambities
Door te investeren in en ruimte te maken voor duurzame energieopwekking dragen de provincies bij aan de ambitie van het Klimaatakkoord; het verminderen van de uitstoot van CO₂ met 95 procent in 2050. Het is daarom belangrijk nieuwe manieren van duurzame energiewinning te ontwikkelen. De provincies zien in de doorontwikkeling van zonnefietspaden als belangrijke stap.

Auteur: Jacques Geluk