Verplicht

Werkgevers moeten mobiliteit werknemers rapporteren

Den Haag, 24 januari 2022. Portret van staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Vivianne Heijnen.

Werkgevers zijn vanaf 2023 verplicht gegevens over de mobiliteit van werknemers door te geven aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De bedoeling is hen te stimuleren bewust te kiezen voor duurzame mobiliteit en daarmee de uitstoot van broeikassen in het verkeer te verminderen.

Het concrete doel van de maatregel is het behalen van 1 megaton CO₂-winst in 2030. Wanneer over enkele jaren blijkt dat dit niet haalbaar is, blijft het niet bij het rapporteren van bijvoorbeeld het aantal gereisde autokilometers (uitgesplitst naar soort brandstof), maar geldt vanaf 2025 een verplichting zuiniger en slimmer te rijden. De CO₂-winst is nodig om de klimaatdoelen te halen.

Staatssecretaris Vivianne Heijnen (CDA) heeft het voorstel voor de nieuwe regelgeving inmiddels naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd.

Heijnen: “Thuiswerken, met het openbaar vervoer of de fiets naar je werk of met een elektrische auto of scooter zijn opties waar werknemers en werkgevers hopelijk meer over gaan nadenken. Zij hebben samen de sleutel in handen.” In het Klimaatakkoord is afgesproken dat grote organisaties met 100 werknemers of meer een norm opgelegd krijgen om hun woon-werk- en zakelijke verkeer schoner te maken. Samen met diverse organisaties is die afspraak concreet gemaakt. Op verzoek van werkgeversorganisaties wordt eerst uitgegaan van een collectief plafond, dus zonder verplichte individuele norm, om het doel van 1 megaton winst te halen. De onzekerheden die corona met zich meebracht speelden daarbij een belangrijke rol. Nederland telt zo’n 8.000 organisaties met 100 of meer werknemers in Nederland.

Om privacy-redenen mogen werkgevers alleen de totalen van de hele organisatie rapporteren.

Auteur: Jacques Geluk

Werkgevers moeten mobiliteit werknemers rapporteren | Infrasite
Verplicht

Werkgevers moeten mobiliteit werknemers rapporteren

Den Haag, 24 januari 2022. Portret van staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Vivianne Heijnen.

Werkgevers zijn vanaf 2023 verplicht gegevens over de mobiliteit van werknemers door te geven aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De bedoeling is hen te stimuleren bewust te kiezen voor duurzame mobiliteit en daarmee de uitstoot van broeikassen in het verkeer te verminderen.

Het concrete doel van de maatregel is het behalen van 1 megaton CO₂-winst in 2030. Wanneer over enkele jaren blijkt dat dit niet haalbaar is, blijft het niet bij het rapporteren van bijvoorbeeld het aantal gereisde autokilometers (uitgesplitst naar soort brandstof), maar geldt vanaf 2025 een verplichting zuiniger en slimmer te rijden. De CO₂-winst is nodig om de klimaatdoelen te halen.

Staatssecretaris Vivianne Heijnen (CDA) heeft het voorstel voor de nieuwe regelgeving inmiddels naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd.

Heijnen: “Thuiswerken, met het openbaar vervoer of de fiets naar je werk of met een elektrische auto of scooter zijn opties waar werknemers en werkgevers hopelijk meer over gaan nadenken. Zij hebben samen de sleutel in handen.” In het Klimaatakkoord is afgesproken dat grote organisaties met 100 werknemers of meer een norm opgelegd krijgen om hun woon-werk- en zakelijke verkeer schoner te maken. Samen met diverse organisaties is die afspraak concreet gemaakt. Op verzoek van werkgeversorganisaties wordt eerst uitgegaan van een collectief plafond, dus zonder verplichte individuele norm, om het doel van 1 megaton winst te halen. De onzekerheden die corona met zich meebracht speelden daarbij een belangrijke rol. Nederland telt zo’n 8.000 organisaties met 100 of meer werknemers in Nederland.

Om privacy-redenen mogen werkgevers alleen de totalen van de hele organisatie rapporteren.

Auteur: Jacques Geluk