RvS vernietigt bouwvergunning Vijzelgracht A’dam

Den Haag – Op 9 februari 2005 heeft de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan op het hoger beroep van de gemeente Amsterdam (Projectbureau Noord-Zuidlijn) en het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam tegen de uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 16 februari 2004 in het geding tussen de Vereniging De Bovengrondse, gevestigd te Amsterdam. De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verklaart het hoger beroep gegrond; bevestigt de aangevallen uitspraak met verbetering van de gronden waarop deze rust; verklaart het beroep van de Vereniging De Bovengrondse tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam van 24 augustus 2004 gegrond; en vernietigt dat besluit.

Hoger beroep werd aangetekend in verband met de bouwvergunning die het college van B&W van Amsterdam heeft verleend voor het inrichten van een metrostation aan de Vijzelgracht in het kader van de aanleg van de Noord-Zuidlijn. Het gaat om het inrichten van een casco, oprichten van drie toegangen met twee bijbehorende lifthuizen, kaartverkoopruimten en technische ruimten. De vereniging “De Bovengrondse” is het niet eens met de verlening van deze bouwvergunning. In februari 2004 heeft de rechtbank van Amsterdam een eerder beroep van de vereniging gegrond verklaard en het college van B&W opgedragen om een nieuwe beslissing te nemen of er wel of geen bouwvergunning kan worden verleend. Het college van B&W is het niet eens met deze uitspraak en komt in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Nadien, in augustus 2004, heeft het college van B&W ook al een nieuwe beslissing genomen en de bouwvergunning opnieuw verleend. De Raad van State doet nu uitspraak over zowel het hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank als het beroep van de Vereniging “De Bovengrondse” tegen de nieuwe beslissing van het college van augustus 2004.

U kunt de volledige uitspraak hier lezen
www.raadvanstate.nl/verdicts/verdict_details.asp?verdict_id=9663

Op 21 juli 2004 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak al eens uitspraak gedaan over een bouwvergunning voor de inrichting van een metrostation in het kader van de aanleg van de Noord-Zuidlijn. Dat betrof het metrostation aan het Rokin. Deze uitspraak trok destijds veel aandacht van de media. Een persbericht over die uitspraak is terug te lezen op de website van de Raad van State onder de rubriek ‘Archief’ – ‘persberichten’.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Raad van State

RvS vernietigt bouwvergunning Vijzelgracht A’dam | Infrasite

RvS vernietigt bouwvergunning Vijzelgracht A’dam

Den Haag – Op 9 februari 2005 heeft de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan op het hoger beroep van de gemeente Amsterdam (Projectbureau Noord-Zuidlijn) en het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam tegen de uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 16 februari 2004 in het geding tussen de Vereniging De Bovengrondse, gevestigd te Amsterdam. De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verklaart het hoger beroep gegrond; bevestigt de aangevallen uitspraak met verbetering van de gronden waarop deze rust; verklaart het beroep van de Vereniging De Bovengrondse tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam van 24 augustus 2004 gegrond; en vernietigt dat besluit.

Hoger beroep werd aangetekend in verband met de bouwvergunning die het college van B&W van Amsterdam heeft verleend voor het inrichten van een metrostation aan de Vijzelgracht in het kader van de aanleg van de Noord-Zuidlijn. Het gaat om het inrichten van een casco, oprichten van drie toegangen met twee bijbehorende lifthuizen, kaartverkoopruimten en technische ruimten. De vereniging “De Bovengrondse” is het niet eens met de verlening van deze bouwvergunning. In februari 2004 heeft de rechtbank van Amsterdam een eerder beroep van de vereniging gegrond verklaard en het college van B&W opgedragen om een nieuwe beslissing te nemen of er wel of geen bouwvergunning kan worden verleend. Het college van B&W is het niet eens met deze uitspraak en komt in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Nadien, in augustus 2004, heeft het college van B&W ook al een nieuwe beslissing genomen en de bouwvergunning opnieuw verleend. De Raad van State doet nu uitspraak over zowel het hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank als het beroep van de Vereniging “De Bovengrondse” tegen de nieuwe beslissing van het college van augustus 2004.

U kunt de volledige uitspraak hier lezen
www.raadvanstate.nl/verdicts/verdict_details.asp?verdict_id=9663

Op 21 juli 2004 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak al eens uitspraak gedaan over een bouwvergunning voor de inrichting van een metrostation in het kader van de aanleg van de Noord-Zuidlijn. Dat betrof het metrostation aan het Rokin. Deze uitspraak trok destijds veel aandacht van de media. Een persbericht over die uitspraak is terug te lezen op de website van de Raad van State onder de rubriek ‘Archief’ – ‘persberichten’.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Raad van State