EVO: voorstel Europese trucktol werkbaar compromis

Zoetermeer – Het Europees Parlement heeft op 15 december 2005 het voorstel voor een Europese trucktol aangenomen. Daarmee is een werkbaar compromis bereikt.

Het beginsel ‘de gebruiker betaalt’ is aangenomen als basis voor de berekening van de belasting. EVO vindt dit logischer dan uitsluitend het bezit van de auto te belasten.
Externe kosten die veelal moeilijk te becijferen zijn, worden voorlopig niet in de trucktol opgenomen. Er volgt nog een onderzoek naar de wijze waarop de externe kosten doorberekend kunnen worden. Dat is positief, want de invloed van de maatregelen op de Europese economie kunnen dan meegenomen worden.

Wel betreurt EVO dat er slechts een algemene aanbeveling is opgenomen over de verlaging van andere mobiliteitsgerelateerde heffingen bij de invoering van de trucktol. Ook laat het akkoord nog steeds de mogelijkheid open voor lidstaten om verkeersstromen door middel van lokale heffingen te reguleren of zelfs extra te belasten. Dit is niet in overeenstemming met het beginsel ‘de gebruiker betaalt’ en richt zich bovendien op de verkeerde doelgroep, namelijk het goederenvervoer. Het goederenvervoer is namelijk niet de veroorzaker van files en heeft slechts beperkte mogelijkheid tot gedragsaanpassing. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de venstertijden.

Tot slot is het volgens EVO een gemiste kans dat de inkomsten niet automatisch ge-oormerkt worden. De huidige situatie, waarbij veel opbrengsten van heffingen in algemene middelen verdwijnen, wordt daarmee onverminderd voortgezet.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: EVO