EC stelt normen luchtkwaliteit mogelijk uit

Den Haag – Wethouder Ries Smits (Den Haag) is positief over de mogelijkheid die de Europese Commisie biedt om uitstel te verlenen aan steden die nog niet aan de norm voor fijn stof voldoen. Dit bleek op 9 oktober 2005 na een gesprek met Eurocommissaris Dimas (milieu) dat Smits voerde uit hoofde van zijn voorzitterschap van de European Environment Forum.

In het gesprek gaf Dimas aan dat Nederlandse steden een uitstel van vijf jaar van de norm voor fijn stof kunnen krijgen als ze hebben aangetoond een maximale inspanning te hebben gepleegd om de norm te halen. Ook mag het fijn stof uit zeezout van de norm worden afgetrokken. Verder kondigde Dimas aan met maatregelen te komen om de uitstoot van fijn stof door zee- en luchtvaart aan te pakken en in gesprek te zijn met de automobielindustrie buiten Europa over schonere auto’s.

Smits is blij met de handreiking van Dimas: “Door uitstel te verlenen wordt voorkomen dat we boetes opgelegd krijgen van de Europese Commissie, geld dat we beter kunnen gebruiken om maatregelen te nemen. Dat neemt niet weg dat we keihard blijven werken om de luchtkwaliteit in Den Haag te verbeteren. Zo hebben wij dinsdag 4 oktober 2005 concept-plannen gepresenteerd om de binnenstad autoluw te maken. Maar deze maatregelen zorgen helaas niet van de ene op de andere dag voor schonere lucht.” Ook de aftrek van zeezout biedt Den Haag soelaas. “Als woonstad gelegen aan zee is zeezout natuurlijk van invloed, terwijl het niet schadelijk is. Het is goed dat dit nu wordt rechtgezet. Daarnaast ben ik tevreden over de maatregelen tegen uitstoot door zee- en luchtvaart, immers deze uitstoot is ook van invloed op de luchtkwaliteit in Den Haag.”

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente Den Haag