Prioriteitenlijst voor nieuwe eurocomissaris Barrot

Den Haag – Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) heeft
Jacques Barrot per brief gefeliciteerd met zijn benoeming tot
Eurocommissaris van Transport. Tegelijk neemt KNV de gelegenheid te baat om
hem de belangrijkste knelpunten op vervoergebied te schetsen. Ook draagt
KNV ideeën aan voor mogelijke oplossingen voor deze Europese knelpunten.

Bereikbaarheid
De afnemende bereikbaarheid in Europa en de oplopende congestiekosten
richten zeer veel schade toe aan de Europese economie. Nu kosten de
verkeersopstoppingen die voornamelijk in de spits optreden naar schatting
0,5% van het Bruto Binnenlands Product van de EU-landen. Aangezien de
mobiliteitsbehoefte van de Europese burger en het bedrijfsleven in de
toekomst nog flink zal groeien, zijn volgens KNV drastische maatregelen
nodig. Deze maatregelen betreffen het tegengaan van vermijdbaar particulier
autoverkeer, investeringen in infrastructuur, investeringen in het openbaar
vervoer ? vooral in en om de grote steden en een belangrijke plaats voor
kleinschalig collectief personenvervoer en bedrijfsvervoer.

Tolheffingen
Voor een goed werkende interne markt is het van belang dat de Europese
Commissie zich sterk maakt voor harmonisatie van de tolheffingen in Europa.
KNV pleit voor een uniform systeem van tolheffingen, waarbij zowel de wijze
van innen als de besteding van de geïnde gelden in elk EU land gelijk is.
KNV adviseert om de tolgelden te gebruiken voor een zogenaamde
‘mobiliteitspot’ waaruit nieuwe infrastructuur wordt betaald.

Veiligheid
De toenemende voertuigcriminaliteit vormt een steeds groter probleem voor
de Europese vervoerders. Naast de economische schade die de vervoerders
hierdoor lijden is het vooral de veiligheid van de chauffeurs die een
gezamenlijk Europees optreden noodzakelijk maakt. Beroepschauffeurs zijn
wettelijk verplicht te rusten. KNV is van mening dat aan de noodzakelijke
veiligheidsmaatregelen, maar ook bijvoorbeeld sanitaire voorzieningen het
nodige verbeterd dient te worden. KNV vraagt de toekomstige eurocommissaris
Barrot om het voortouw te nemen in de verbetering van de veiligheid op
parkeerterreinen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht KNV