PPS voordeliger voor A4-Zuid

‘s-Hertogenbosch – De A4-Zuid tussen Dinteloord en Bergen op Zoom kan voordeliger in publiek-private samenwerking worden aangelegd. Het voordeel kan oplopen van 9 tot 15% ten opzichte van klassiekere vormen van aanbesteding. Dit blijkt uit de Public Private Comperator (PPC) die de Provincie Noord-Brabant heeft opgesteld. In de vergelijking is de provincie er steeds van uitgegaan dat de weg in 2008 gereed is en het gehele Brabantse gedeelte in één keer wordt aangelegd. Het voordeel geldt alleen als de 21 kilometer tussen Bergen op Zoom en Dinteloord niet in verschillende delen wordt opgesplitst.

Uit eerdere onderzoeken van de provincie naar aanleg van de A4-Zuid met behulp van PPS blijkt dat de markt bereid is te investeren. Ook hebben Gedeputeerde Staten eerder geconcludeerd dat tolheffing op dit moment niet haalbaar is, maar wijzen een proef niet bij voorbaat af. Uit alles blijkt dat de A4-Zuid aanbestedingsgereed is en in theorie in 2005 de schop de grond in kan.

Kwalitatief en kwantitatief voordeel
Met de PPC, die volgens landelijke richtlijnen is uitgevoerd, is de meerwaarde van een PPS voor de A4-Zuid vastgesteld. Daarbij zijn zowel kwalitatieve als kwantitatieve voordelen aangetoond bij een DBFM-variant. Een DBFM-variant is een aanpak waarbij het ontwerp (D), de aanleg (B), de financiering (F) en het beheer en onderhoud (M) integraal in één contract zijn aanbesteed.
De kwalitatieve meerwaarde is onder meer gelegen in de verantwoordelijkheid van de markt, het omgevingsmanagement en de kwaliteitsborging. In kwantitatieve zin heeft de meerwaarde van een PPS betrekking op het totaal van kosten, opbrengsten en risico’s gedurende de levenscyclus van het project. In de meest sobere en conservatieve benadering wordt nog een besparing van 9% gerealiseerd. Onder meer realistische maar nog steeds voorzichtige scenario’s kan het voordeel oplopen tot 15%.

De A4-Zuid in nationaal perspectief
De A4 beoogt een directe en betrouwbare verbinding te zijn tussen de wereldhavens nummer 1 en 4 (Rotterdam en Antwerpen) als alternatief voor de zwaar belaste A16. Er ontbreken nog drie delen: de A4 Tweede Coentunnel / Westrandweg, de A4 Delft – Schiedam en de A4-Zuid tussen Dinteloord en Bergen op Zoom. In de provincie Noord-Brabant ontbreekt de laatste schakel naar de grens, 21 km tussen Bergen op Zoom en Dinteloord.
Met een complete A4-Zuid wodt de onderlinge bereikbaarheid van de stedelijke netwerken van Randstad Holland, Brabantstad en de Vlaamse Driehoek veiliggesteld.

Regionaal belang
De provincie Noord-Brabant hecht groot belang aan een spoedige aanleg van de gehele ontbrekende schakel. De huidige vervangende Rijksweg N259 kan de groeiende stroom verkeer nu al niet aan. De gevolgen daarvan zijn een slechte bereikbaarheid van de regio, verkeersonveiligheid op het onderliggend wegennet en aantasting van de leefbaarheid. Het ontbreken van de A4 tussen Bergen op Zoom en Dinteloord heeft bovendien tot gevolg gehad dat West-Brabant niet heeft kunnen profiteren van de gunstige ligging ten opzichte van de economische regio’s Rotterdam en Antwerpen. Aanleg van de ontbrekende schakel geeft de regio de nodige economische impuls. Dat is ook de reden dat de regio bereid is tot een substantiële bijdrage.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant

PPS voordeliger voor A4-Zuid | Infrasite

PPS voordeliger voor A4-Zuid

‘s-Hertogenbosch – De A4-Zuid tussen Dinteloord en Bergen op Zoom kan voordeliger in publiek-private samenwerking worden aangelegd. Het voordeel kan oplopen van 9 tot 15% ten opzichte van klassiekere vormen van aanbesteding. Dit blijkt uit de Public Private Comperator (PPC) die de Provincie Noord-Brabant heeft opgesteld. In de vergelijking is de provincie er steeds van uitgegaan dat de weg in 2008 gereed is en het gehele Brabantse gedeelte in één keer wordt aangelegd. Het voordeel geldt alleen als de 21 kilometer tussen Bergen op Zoom en Dinteloord niet in verschillende delen wordt opgesplitst.

Uit eerdere onderzoeken van de provincie naar aanleg van de A4-Zuid met behulp van PPS blijkt dat de markt bereid is te investeren. Ook hebben Gedeputeerde Staten eerder geconcludeerd dat tolheffing op dit moment niet haalbaar is, maar wijzen een proef niet bij voorbaat af. Uit alles blijkt dat de A4-Zuid aanbestedingsgereed is en in theorie in 2005 de schop de grond in kan.

Kwalitatief en kwantitatief voordeel
Met de PPC, die volgens landelijke richtlijnen is uitgevoerd, is de meerwaarde van een PPS voor de A4-Zuid vastgesteld. Daarbij zijn zowel kwalitatieve als kwantitatieve voordelen aangetoond bij een DBFM-variant. Een DBFM-variant is een aanpak waarbij het ontwerp (D), de aanleg (B), de financiering (F) en het beheer en onderhoud (M) integraal in één contract zijn aanbesteed.
De kwalitatieve meerwaarde is onder meer gelegen in de verantwoordelijkheid van de markt, het omgevingsmanagement en de kwaliteitsborging. In kwantitatieve zin heeft de meerwaarde van een PPS betrekking op het totaal van kosten, opbrengsten en risico’s gedurende de levenscyclus van het project. In de meest sobere en conservatieve benadering wordt nog een besparing van 9% gerealiseerd. Onder meer realistische maar nog steeds voorzichtige scenario’s kan het voordeel oplopen tot 15%.

De A4-Zuid in nationaal perspectief
De A4 beoogt een directe en betrouwbare verbinding te zijn tussen de wereldhavens nummer 1 en 4 (Rotterdam en Antwerpen) als alternatief voor de zwaar belaste A16. Er ontbreken nog drie delen: de A4 Tweede Coentunnel / Westrandweg, de A4 Delft – Schiedam en de A4-Zuid tussen Dinteloord en Bergen op Zoom. In de provincie Noord-Brabant ontbreekt de laatste schakel naar de grens, 21 km tussen Bergen op Zoom en Dinteloord.
Met een complete A4-Zuid wodt de onderlinge bereikbaarheid van de stedelijke netwerken van Randstad Holland, Brabantstad en de Vlaamse Driehoek veiliggesteld.

Regionaal belang
De provincie Noord-Brabant hecht groot belang aan een spoedige aanleg van de gehele ontbrekende schakel. De huidige vervangende Rijksweg N259 kan de groeiende stroom verkeer nu al niet aan. De gevolgen daarvan zijn een slechte bereikbaarheid van de regio, verkeersonveiligheid op het onderliggend wegennet en aantasting van de leefbaarheid. Het ontbreken van de A4 tussen Bergen op Zoom en Dinteloord heeft bovendien tot gevolg gehad dat West-Brabant niet heeft kunnen profiteren van de gunstige ligging ten opzichte van de economische regio’s Rotterdam en Antwerpen. Aanleg van de ontbrekende schakel geeft de regio de nodige economische impuls. Dat is ook de reden dat de regio bereid is tot een substantiële bijdrage.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant