KNV: Geen groei werkgelegenheid transportsector

Den Haag – De forse groei die het internationale goederenvervoer in Europa zal doormaken, leidt niet tot meer werkgelegenheid in Nederland. Dit zegt voorzitter Ir. W.N.C Heeren op de jaarvergadering van KNV Goederenvervoer. Hij verwacht dat er veel werkgelegenheid verschuift naar de nieuwe Oost-Europese EU-lidstaten. “Daar zijn de loonkosten aanmerkelijk lager, heerst een goed ondernemingsklimaat en kennen de werknemers een goede arbeidsmoraal,” aldus de voorzitter in zijn jaarrede.

De loonkosten in het internationale vervoer maken ongeveer 45% van de totale kostprijs uit, terwijl de lonen in bijvoorbeeld Polen maar 25% van die in Nederland bedragen. De hoge loonkosten in Nederland zullen ertoe leiden dat op het gebied van internationaal trucking hetzelfde gebeurt als eerder met de textielindustrie en de scheepvaart is gebeurd: een verschuiving van de werkgelegenheid naar de lage lonen landen. Van de verwachte groei van het internationale goederenvervoer met ruim 50% profiteert de Nederlandse arbeidsmarkt dus niet.

Volgens de heer Heeren is het uitermate belangrijk om in de CAO’s de nullijn vast te houden. Tegelijkertijd moet de Nederlandse logistieke dienstverleners zich meer en meer concentreren op de toegevoegde waarde die de bedrijven kunnen leveren. Hooggeschoold personeel, gedegen logistieke kennis en IT-ontwikkelingen geven deze toegevoegde waarde. Het opereren in zogenaamde niche-markten, innovatie en specialisatie zijn de handvatten waarmee de Nederlandse bedrijven zich moeten onderscheiden van de concurrentie.

Daarnaast is het voor de bedrijven van het grootste belang dat er gelijke concurrentievoorwaarden gegarandeerd worden. Dit betekent onder andere dat Nederland niet als enige land in Europa accijnzen moet verhogen, dat voor alle vervoerders in Europa dezelfde regels gelden en dat deze op een gelijke wijze worden gehandhaafd. Een andere belangrijke Europese taak is het komen tot een Europese richtlijn met betrekking tot tolheffing, waarbij wordt gestreefd naar één heffingssysteem met één techniek, één tarief en één bestedingsdoel.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht KNV

KNV: Geen groei werkgelegenheid transportsector | Infrasite

KNV: Geen groei werkgelegenheid transportsector

Den Haag – De forse groei die het internationale goederenvervoer in Europa zal doormaken, leidt niet tot meer werkgelegenheid in Nederland. Dit zegt voorzitter Ir. W.N.C Heeren op de jaarvergadering van KNV Goederenvervoer. Hij verwacht dat er veel werkgelegenheid verschuift naar de nieuwe Oost-Europese EU-lidstaten. “Daar zijn de loonkosten aanmerkelijk lager, heerst een goed ondernemingsklimaat en kennen de werknemers een goede arbeidsmoraal,” aldus de voorzitter in zijn jaarrede.

De loonkosten in het internationale vervoer maken ongeveer 45% van de totale kostprijs uit, terwijl de lonen in bijvoorbeeld Polen maar 25% van die in Nederland bedragen. De hoge loonkosten in Nederland zullen ertoe leiden dat op het gebied van internationaal trucking hetzelfde gebeurt als eerder met de textielindustrie en de scheepvaart is gebeurd: een verschuiving van de werkgelegenheid naar de lage lonen landen. Van de verwachte groei van het internationale goederenvervoer met ruim 50% profiteert de Nederlandse arbeidsmarkt dus niet.

Volgens de heer Heeren is het uitermate belangrijk om in de CAO’s de nullijn vast te houden. Tegelijkertijd moet de Nederlandse logistieke dienstverleners zich meer en meer concentreren op de toegevoegde waarde die de bedrijven kunnen leveren. Hooggeschoold personeel, gedegen logistieke kennis en IT-ontwikkelingen geven deze toegevoegde waarde. Het opereren in zogenaamde niche-markten, innovatie en specialisatie zijn de handvatten waarmee de Nederlandse bedrijven zich moeten onderscheiden van de concurrentie.

Daarnaast is het voor de bedrijven van het grootste belang dat er gelijke concurrentievoorwaarden gegarandeerd worden. Dit betekent onder andere dat Nederland niet als enige land in Europa accijnzen moet verhogen, dat voor alle vervoerders in Europa dezelfde regels gelden en dat deze op een gelijke wijze worden gehandhaafd. Een andere belangrijke Europese taak is het komen tot een Europese richtlijn met betrekking tot tolheffing, waarbij wordt gestreefd naar één heffingssysteem met één techniek, één tarief en één bestedingsdoel.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht KNV