KNV: Uitstel MAUT gebruiken voor uniforme richtlijnen

Het uitstel van de invoeringsdatum van de tolheffing op Duitse wegen moet
gebruikt worden om binnen Europa te komen tot een eenduidige visie op
tolheffing en de technieken die daarvoor worden gebruikt, aldus KNV
Goederenvervoer. De Europese ministers van Transport die deze week bij
elkaar komen, moeten zich uitspreken tegen de lappendeken aan verschillende
heffingen en zich sterk maken voor uniforme richtlijnen.

Het uitstel waarop onder andere KNV Goederenvervoer meerdere malen heeft
aangedrongen, is noodzakelijk vanwege de slechte voorbereiding van de
Duitse overheid en Toll Collect – de organisatie die verantwoordelijk is
voor de technische uitvoering. Uit officiële opgaven blijkt dat er ruim 80
systeemfouten opgelost moeten worden, voordat het systeem echt werkt. KNV
Goederenvervoer heeft zich al eerder verwonderd over de drang om het
systeem haastig in te voeren. Daarnaast hebben de vervoerders die aan een
on board unit (OBU’s) hebben kunnen komen, slechte ervaringen. Allereerst
was de tijdige verspreiding van de OBU’s een groot probleem, maar ook
blijkt een groot gedeelte van de kastjes eenvoudigweg niet te werken. Veel
van de OBU’s zijn al kapot als ze bij het inbouwpunt aankomen. Zo komt het
voor dat het kastje een foutief aantal kilometers registreert en er vlogen
kastjes in brand. Zonder OBU kan er niet automatisch tol betaald worden en
verliezen de vervoerders veel kostbare (rij)tijd met het handmatig betalen
van tolgelden.

Het besluit om de tolheffing in Duitsland pas in te voeren als het systeem
bewezen heeft te functioneren, behoeft volgens KNV Goederenvervoer de
aanvulling dat er sprake moet zijn van een tijdige aankondiging van de
datum van invoering, zodat vervoerders zich terdege kunnen voorbereiden.

Ondertussen moeten de Europese Transportministers hun schouders zetten
onder een eenduidige richtlijn, waarin uitspraken gedaan worden over de
wenselijkheid van tolheffing in Europa, de hoogte van de heffingen, doelen
van de opbrengsten, techniek van heffingen en de vraag of het terecht is
dat alleen vrachtauto’s tol moeten betalen moet worden beantwoord. KNV
Goederenvervoer is geen voorstander van het alleen beprijzen van het
vrachtvervoer. Goederentransport is niet de enige gebruiker van de
weginfrastructuur en heeft – in tegenstelling tot bijvoorbeeld de
particuliere automobilist – vaak geen alternatief dan het op een bepaald
tijdstip op een bepaalde plaats rijden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht KNV

KNV: Uitstel MAUT gebruiken voor uniforme richtlijnen | Infrasite

KNV: Uitstel MAUT gebruiken voor uniforme richtlijnen

Het uitstel van de invoeringsdatum van de tolheffing op Duitse wegen moet
gebruikt worden om binnen Europa te komen tot een eenduidige visie op
tolheffing en de technieken die daarvoor worden gebruikt, aldus KNV
Goederenvervoer. De Europese ministers van Transport die deze week bij
elkaar komen, moeten zich uitspreken tegen de lappendeken aan verschillende
heffingen en zich sterk maken voor uniforme richtlijnen.

Het uitstel waarop onder andere KNV Goederenvervoer meerdere malen heeft
aangedrongen, is noodzakelijk vanwege de slechte voorbereiding van de
Duitse overheid en Toll Collect – de organisatie die verantwoordelijk is
voor de technische uitvoering. Uit officiële opgaven blijkt dat er ruim 80
systeemfouten opgelost moeten worden, voordat het systeem echt werkt. KNV
Goederenvervoer heeft zich al eerder verwonderd over de drang om het
systeem haastig in te voeren. Daarnaast hebben de vervoerders die aan een
on board unit (OBU’s) hebben kunnen komen, slechte ervaringen. Allereerst
was de tijdige verspreiding van de OBU’s een groot probleem, maar ook
blijkt een groot gedeelte van de kastjes eenvoudigweg niet te werken. Veel
van de OBU’s zijn al kapot als ze bij het inbouwpunt aankomen. Zo komt het
voor dat het kastje een foutief aantal kilometers registreert en er vlogen
kastjes in brand. Zonder OBU kan er niet automatisch tol betaald worden en
verliezen de vervoerders veel kostbare (rij)tijd met het handmatig betalen
van tolgelden.

Het besluit om de tolheffing in Duitsland pas in te voeren als het systeem
bewezen heeft te functioneren, behoeft volgens KNV Goederenvervoer de
aanvulling dat er sprake moet zijn van een tijdige aankondiging van de
datum van invoering, zodat vervoerders zich terdege kunnen voorbereiden.

Ondertussen moeten de Europese Transportministers hun schouders zetten
onder een eenduidige richtlijn, waarin uitspraken gedaan worden over de
wenselijkheid van tolheffing in Europa, de hoogte van de heffingen, doelen
van de opbrengsten, techniek van heffingen en de vraag of het terecht is
dat alleen vrachtauto’s tol moeten betalen moet worden beantwoord. KNV
Goederenvervoer is geen voorstander van het alleen beprijzen van het
vrachtvervoer. Goederentransport is niet de enige gebruiker van de
weginfrastructuur en heeft – in tegenstelling tot bijvoorbeeld de
particuliere automobilist – vaak geen alternatief dan het op een bepaald
tijdstip op een bepaalde plaats rijden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht KNV