RESTRUIMTE

Liander start pilots batterijopslag

Battery (bron: Unsplash/Roberto Sorin)

Netbeheerder Liander en GIGA Storage, ontwikkelaar van grootschalige batterijsystemen, starten in Amsterdam, Alkmaar en Lelystad pilots met grote batterijen om het elektriciteitsnet efficiënter te gebruiken. Dankzij deze oplossing kan de onbenutte ruimte op het elektriciteitsnet tijdens dalmomenten ingezet worden.

Netbeheerders zijn wettelijk verplicht bij de toekenning van capaciteit op het net 24/7 rekening te houden met de maximale capaciteit die alle aangesloten ondernemers gelijktijdig kunnen vragen. Wordt die grens bereikt, dan zijn de netbeheerders verplicht nieuwe aanvragen op een wachtlijst te plaatsen totdat het net is uitgebreid. Onlangs bleek dat er door een tekort aan capaciteit op het hoogspanningsnetwerk in Brabant en Limburg voorlopig geen nieuwe bedrijven kunnen worden aangesloten.

Tijdsgebonden

Ondertussen blijft op veel momenten een deel van de capaciteit van het elektriciteitsnet onbenut. Liander gaat nu met GIGA Storage onderzoeken hoe tijdsgebonden contracten voor klanten met grootschalige batterijopslag kunnen bijdragen aan een efficiënter gebruik van het elektriciteitsnet. Op plaatsen waar het net zijn maximale capaciteit heeft bereikt kunnen dan toch ondernemers aangesloten worden.

Congestiemanagement

Liander start met GIGA Storage drie pilots in haar verzorgingsgebied. Het gaat om de inzet van batterijen in Amsterdam, Alkmaar en Lelystad. In delen van Amsterdam en Alkmaar heeft het elektriciteitsnet de maximale capaciteit bereikt voor de levering van elektriciteit. Hier willen de partijen met de inzet van batterijen extra capaciteit voor de levering van elektriciteit creëren. In Amsterdam en Alkmaar gaat het om een batterij van tussen de 10 en 20 megawatt, in Lelystad om een batterij van 25 megawatt.

30 miljard

In Lelystad heeft het net de maximale capaciteit bereikt voor de teruglevering van wind- en zonnestroom. GIGA Storage en Liander willen de batterij hier gebruiken om meer ruimte voor de invoeding van groene stroom te creëren. Met de batterij kan de teruglevering beperkt worden, waardoor Liander meer klanten kan aansluiten. De netbeheerders breiden overal in het land het elektriciteitsnet fors uit met nieuwe kabels, extra transformatorhuisjes en elektriciteitsverdeelstations. Tot 2030 gaat het om een investering van maar liefst 30 miljard euro.

Zonneparken

Niet alleen Liander start pilots met tijdsgebonden contracten voor ondernemers met grote batterijen, ook andere regionale netbeheerders doen dit. Enexis Netbeheer in Drenthe heeft aangekondigd met proeven te starten in Meppel en Emmen. Partner is daar PowerField, specialist in zonnepanelen.  PowerField plaatst daar eigen batterijen bij haar zonneparken om bij drukte op het net de teruglevering van de zonnestroom uit te stellen tot rustiger momenten.

LEES OOK:

TenneT doet forse investeringen in Brabant en Limburg

Eerste snellaadstation LEAP24 geopend

Onderwerpen: , ,

Auteur: Redactie