HOOGSPANNINGSNET

TenneT doet forse investeringen in Brabant en Limburg

Control Center Tennet (bron Tennet)

TenneT gaat de komende jaren fors investering om het elektro-infarct in Brabant en Limburg te verhelpen. De komende tien jaar investeert de netwerkbeheerder voor een bedrag van circa twee miljard euro aan de uitbreiding en versterking van het hoogspanningsnet in Noord-Brabant en Limburg. Dit is terug te lezen in het landelijke investeringsplan van Tennet dat deze week is gepubliceerd.

In de zuidelijke provincies zijn 30 grote projecten voorzien, waarvan er momenteel 10 in uitvoering zijn. Parallel wordt er gewerkt aan een versnelling van de procedures, zodat de nieuwe noodzakelijke investeringen eerder gereed kunnen zijn. De vraag naar capaciteit van het landelijke hoogspanningsnet is groot door de snelle ontwikkeling van de energietransitie en de verdere economische groei. De vraag groeit door de komst van windturbines, zonneparken, laadpalen, warmtepompen en de verduurzamingsplannen van de industrie.

Verdrievoudiging

De capaciteit van het elektriciteitsnet moet de komende tien jaar worden verdubbeld om aan de klimaatambities en de sterk toenemende vraag te kunnen voldoen. Tennet gaat hierbij het hoogspanningsnet in beide provincies opknippen in 8 deelgebieden, zodat de elektriciteit beter kan worden af- en aangevoerd naar het landelijke hoofdnet. Op veel plekken ontstaat hierdoor een verdrievoudiging van de capaciteit. Hiervoor wordt onder meer een aantal nieuwe hoogspanningsstations gerealiseerd.

Coördinator

Er is haast bij om de netaanpassingen versneld door te voeren. In Noord-Brabant en Limburg heeft TenneT in juni een tijdelijke stop aangekondigd op nieuwe aansluitingen voor grootverbruikers, omdat het net aan de grenzen van de capaciteit zit. Tennet heeft een coördinator aangesteld die samen met het Rijk, de provincies en de netbeheerders werkt aan het versnellen van de procedures. Zo wordt geprobeerd of de in gebruikstelling van de stations in beide provincies verder vervroegd kunnen worden.

LEES OOK:

Mogelijk meevaller van tientallen miljoenen voor Heijmans in conflict met TenneT

‘Slimmer elektriciteitsnet verzwaren is een uitdaging’

Auteur: Redactie

TenneT doet forse investeringen in Brabant en Limburg | Infrasite
HOOGSPANNINGSNET

TenneT doet forse investeringen in Brabant en Limburg

Control Center Tennet (bron Tennet)

TenneT gaat de komende jaren fors investering om het elektro-infarct in Brabant en Limburg te verhelpen. De komende tien jaar investeert de netwerkbeheerder voor een bedrag van circa twee miljard euro aan de uitbreiding en versterking van het hoogspanningsnet in Noord-Brabant en Limburg. Dit is terug te lezen in het landelijke investeringsplan van Tennet dat deze week is gepubliceerd.

In de zuidelijke provincies zijn 30 grote projecten voorzien, waarvan er momenteel 10 in uitvoering zijn. Parallel wordt er gewerkt aan een versnelling van de procedures, zodat de nieuwe noodzakelijke investeringen eerder gereed kunnen zijn. De vraag naar capaciteit van het landelijke hoogspanningsnet is groot door de snelle ontwikkeling van de energietransitie en de verdere economische groei. De vraag groeit door de komst van windturbines, zonneparken, laadpalen, warmtepompen en de verduurzamingsplannen van de industrie.

Verdrievoudiging

De capaciteit van het elektriciteitsnet moet de komende tien jaar worden verdubbeld om aan de klimaatambities en de sterk toenemende vraag te kunnen voldoen. Tennet gaat hierbij het hoogspanningsnet in beide provincies opknippen in 8 deelgebieden, zodat de elektriciteit beter kan worden af- en aangevoerd naar het landelijke hoofdnet. Op veel plekken ontstaat hierdoor een verdrievoudiging van de capaciteit. Hiervoor wordt onder meer een aantal nieuwe hoogspanningsstations gerealiseerd.

Coördinator

Er is haast bij om de netaanpassingen versneld door te voeren. In Noord-Brabant en Limburg heeft TenneT in juni een tijdelijke stop aangekondigd op nieuwe aansluitingen voor grootverbruikers, omdat het net aan de grenzen van de capaciteit zit. Tennet heeft een coördinator aangesteld die samen met het Rijk, de provincies en de netbeheerders werkt aan het versnellen van de procedures. Zo wordt geprobeerd of de in gebruikstelling van de stations in beide provincies verder vervroegd kunnen worden.

LEES OOK:

Mogelijk meevaller van tientallen miljoenen voor Heijmans in conflict met TenneT

‘Slimmer elektriciteitsnet verzwaren is een uitdaging’

Auteur: Redactie