Waterstoftanks. Foto: iStock / audioundwerbung

HyDelta wil energietransitie versnellen door inzet op waterstof

Hydrogen renewable energy production - hydrogen gas for clean electricity solar and windturbine facility. 3d rendering.

Een samenwerkingsverband van netbeheerders en kennisinstellingen is een landelijk onderzoeksprogramma begonnen onder de noemer HyDelta. Daarmee willen de partijen waterstoftoepassingen versnellen om zo de waterstofeconomie verder te brengen. Daarvoor gebruiken ze de bestaande infrastructuur voor gastransport en -distributie.

HyDelta wil vooral barrières wegnemen op allerlei gebieden, zoals vergunningen, infrastructuur en veiligheid. Er zijn volgens het consortium nu nog te veel obstakels waardoor kansrijke projecten niet van de grond komen of onnodig vertraging oplopen. Door groene waterstof grootschalig in te zetten verwacht het consortium de energietransitie te kunnen versnellen.

Toepasbaar

De nadruk ligt op direct toepasbaar onderzoek, dat aansluit bij lopende of geplande onderzoeken. HyDelta focust zich op een aantal terreinen: technische aanpassingen in het aardgasnetwerk, veiligheid bij gebruik, metering van waterstof, geur en zichtbaarheid, standaardisering en normering, ontwikkelen van educatietrajecten, de werking van bijmengverplichtingen en de economie van de waterstofwaardeketen.

Het HyDelta-consortium bestaat uit DNV GL, Gasunie, Kiwa, Netbeheer Nederland, New Energy Coalition, TKI Nieuw Gas en TNO. Op initiatief van Netbeheer Nederland en GasUnie is het samenwerkingsverband het afgelopen jaar al opgezet. Deze week gingen de partijen officieel van start. Het programma loopt vooralsnog tot januari 2022. Mogelijk komt er nog een verlenging. Mocht dat zo zijn, dan overweegt het consortium uitbreiding met meer partners.

TNO

Binnen HyDelta doet TNO doet onder meer onderzoek naar transport en opslag van waterstof over grote afstanden via pijpleidingen of schepen. De productie van groene waterstof zal plaatsvinden in fabrieken in Nederland of daarbuiten. Hier wordt wind- en zonne-energie via elektrolyse omgezet naar waterstof.

Ook onderzoekt TNO samen met Kiwa, DNVGL en NEC zowel het transportnetwerk van Gasunie als de distributienetten van de netbeheerders zoals Alliander, Stedin en Enexis. Gekeken wordt hoe via deze gasleidingennetten waterstof geleverd kan worden aan huishoudens en industrie.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie Infrasite