Landbouwgrond. Foto: iStock / Frans Willem Blok

Nieuw platform helpt bij afspraken over kabels en leidingen in particuliere grond

Landbouwgrond. Foto: iStock / Frans Willem Blok (onbeperkt gebruik)

Afspraken maken over het leggen van kabels en leidingen in particuliere grond kan complex en tijdrovend zijn. Het nieuwe Platform Leg- en ligrechten wil netbeheerders, waterbedrijven en particulieren ondersteunen bij het maken van redelijke afspraken. Netbeheer Nederland (NBNL) en Vewin hebben het platform opgericht.

Zowel energienetbeheerders als waterbedrijven maken voor het aanleggen van hun kabels en leidingen regelmatig afspraken met agrariërs en andere particuliere grondeigenaren. Die afspraken gaan over het tijdelijke gebruik van de grond voor aanleg en de latere toegang voor onderhoud. Netbeheerders gebruiken bij de onderhandelingen vaak vaste voorwaardensets om het proces te stroomlijnen. Daarover vond voorheen overleg met LTO Nederland plaats, de brancheorganisatie voor akker- en tuinbouwers.

Platform als intermediair

Maar aan dat overleg kwam recent een einde. Voor Vewin en NBNL was dat aanleiding om te bekijken hoe dit proces voor hun specifieke branches verder verbeterd kan worden. En hoe de redelijkheid en juridische legitimiteit van die voorwaarden kunnen worden geborgd. “Het platform zal fungeren als intermediair tussen individuele netbeheerders en een commissie van deskundigen, aan wie aangesloten partijen hun algemene voorwaarden voor het leggen en instandhouden van kabels en/of leidingen voor advies kunnen voorleggen.” In die commissie zitten ter zake deskundige wetenschappers en juristen. Het is voor netbeheerders als mogelijk om de commissie om advies over voorwaardensets te vragen.

Afsprakenkader

“Met het instellen van het Platform Leg- en Ligrechten willen NBNL en Vewin ervoor zorgen dat de voorwaarden die de binnen hun branche opererende netbeheerders hanteren objectief en transparant geborgd worden. En dat er voor alle partijen een makkelijk te hanteren afsprakenkader ontstaat.” Het externe deskundigenoordeel garandeert dat in voorwaarden bij overeenkomsten rekening wordt gehouden met de wijze waarop de belangen van de grondeigenaar in wetgeving zijn verankerd. De gezamenlijke netbeheerders verwachten dat met deze werkwijze het draagvlak bij de grondeigenaren en hun belangenorganisaties bij totstandkoming van overeenkomsten wordt vergroot en dat veel juridische procedures voorkomen kunnen worden.”

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is de vaste redacteur van Infrasite. Daarnaast is hij hoofdredacteur Personenvervoer & Verkeer bij online vakbladuitgeverij ProMedia.