TenneT geeft startsein aanleg grootste snelweg elektriciteit in Randstad

• Flinke investering in leveringszekerheid voor de Randstad

• 302 nieuwe Wintrackmasten voor nieuwe 380kV hoogspanningsverbinding

• 10 kilometer kabel van 380.000 Volt ondergronds inclusief boring onder Noordzeekanaal

Begin dit jaar is TenneT begonnen met de realisatie van de Randstad Noordring. Een zestig kilometer lange 380kV hoogspanningsverbinding tussen Bleiswijk en Beverwijk. De Randstad 380kV Noordring maakt deel uit van een 80 kilometer lange hoogspanningsverbinding die in 2018 gereed moet zijn. Ruim een jaar geleden werd het eerste deel van de nieuwe Randstadverbinding tussen Wateringen en Bleiswijk (de Zuidring totaal 20 km) in gebruik genomen.

TenneT investeert de komende 10 jaar 6-7 miljard in de Nederlandse hoogspanningsinfrastructuur. Een aantal omvangrijke projecten – waaronder de Randstad 380kV Zuidring en Noordring -, verdere uitbreiding van verbindingscapaciteit tussen Nederland en omringende landen (Doetinchem-Wesel, Meeden-Diele en COBRA-kabel), aansluitingen van te bouwen windparken op de Nederlandse Noordzee en 300 kleinere projecten worden nu en de komende 10 jaar uitgevoerd.

Wintrackmast

Het bovengrondse gedeelte van de Randstad Noordring wordt (net als in de Zuidring) uitgevoerd met Wintrackmasten. Deze speciaal door TenneT ontwikkelde masten zorgen ervoor dat de magneetveldzone meer dan 60 procent lager is dan bij conventionele vakwerkmasten. Bovendien zorgt het slanke ontwerp en de kleur van de Wintrackmast voor minimale impact op het landschap en de leefomgeving: de mast valt een stuk minder op in de omgeving. .In totaal worden er in de Noordring 302 nieuwe Wintrackmasten geplaatst. Waarvan vandaag de eerste op zijn plek is gezet.

Ondergronds

Een gedeelte van de 380kV-verbinding wordt ondergronds aangelegd. Dit is uniek, omdat wereldwijd het 380 kV-net vrijwel volledig bovengronds is aangelegd. TenneT zet met het verkabelen (ondergronds aanleggen) in op verdere ontwikkeling van kabeltechnologie. In de Randstad 380kV Zuidring is al 10,7 kilometer verkabeld, zodat dit drukbevolkte gebied minder te maken heeft met bovengrondse lijnen en masten. In de Noordring wordt nog eens 9,3 kilometer ondergrondse hoogspanningskabel aangelegd. Onderdeel van deze ondergrondse aanleg is een 900 meter lange boring onder het Noordzeekanaal door. De komende jaren monitort TenneT samen met de TU van Delft en Eindhoven hoe deze kabel zich verhoudt in het in het hoogspanningsnet.

Leveringszekerheid Randstad

Het westen van Nederland is zowel een grote en groeiende producent van stroom (Velsen, Maasvlakte en tuinders) als een grote importeur van stroom. Deze stroom moet met maximale zekerheid via een betrouwbaar net van en naar de rest van Nederland én andere Europese landen worden vervoerd. De Randstad 380kV verbinding zorgt voor deze toekomst vaste ontsluiting en ook voor een robuuste doorvoercapaciteit voor de in de Noordzee voorziene windparken. Door de aanleg van de nieuwe 380kV ringverbinding wordt bovendien de leveringszekerheid in de Randstad gewaarborgd.

Planning

Het is de bedoeling dat het noordelijke gedeelte van de Noordring tussen Beverwijk en Vijfhuizen in de loop van 2017 wordt opgeleverd. De realisatie van het gedeelte van Vijfhuizen naar Bleijswijk start in 2016. Eerst moeten hier nog de nodige vergunningen worden verleend . Medio 2018 wordt de gehele Randstad Noordring in gebruik genomen.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Tennet Transmission System Operator BV

TenneT geeft startsein aanleg grootste snelweg elektriciteit in Randstad | Infrasite

TenneT geeft startsein aanleg grootste snelweg elektriciteit in Randstad

• Flinke investering in leveringszekerheid voor de Randstad

• 302 nieuwe Wintrackmasten voor nieuwe 380kV hoogspanningsverbinding

• 10 kilometer kabel van 380.000 Volt ondergronds inclusief boring onder Noordzeekanaal

Begin dit jaar is TenneT begonnen met de realisatie van de Randstad Noordring. Een zestig kilometer lange 380kV hoogspanningsverbinding tussen Bleiswijk en Beverwijk. De Randstad 380kV Noordring maakt deel uit van een 80 kilometer lange hoogspanningsverbinding die in 2018 gereed moet zijn. Ruim een jaar geleden werd het eerste deel van de nieuwe Randstadverbinding tussen Wateringen en Bleiswijk (de Zuidring totaal 20 km) in gebruik genomen.

TenneT investeert de komende 10 jaar 6-7 miljard in de Nederlandse hoogspanningsinfrastructuur. Een aantal omvangrijke projecten – waaronder de Randstad 380kV Zuidring en Noordring -, verdere uitbreiding van verbindingscapaciteit tussen Nederland en omringende landen (Doetinchem-Wesel, Meeden-Diele en COBRA-kabel), aansluitingen van te bouwen windparken op de Nederlandse Noordzee en 300 kleinere projecten worden nu en de komende 10 jaar uitgevoerd.

Wintrackmast

Het bovengrondse gedeelte van de Randstad Noordring wordt (net als in de Zuidring) uitgevoerd met Wintrackmasten. Deze speciaal door TenneT ontwikkelde masten zorgen ervoor dat de magneetveldzone meer dan 60 procent lager is dan bij conventionele vakwerkmasten. Bovendien zorgt het slanke ontwerp en de kleur van de Wintrackmast voor minimale impact op het landschap en de leefomgeving: de mast valt een stuk minder op in de omgeving. .In totaal worden er in de Noordring 302 nieuwe Wintrackmasten geplaatst. Waarvan vandaag de eerste op zijn plek is gezet.

Ondergronds

Een gedeelte van de 380kV-verbinding wordt ondergronds aangelegd. Dit is uniek, omdat wereldwijd het 380 kV-net vrijwel volledig bovengronds is aangelegd. TenneT zet met het verkabelen (ondergronds aanleggen) in op verdere ontwikkeling van kabeltechnologie. In de Randstad 380kV Zuidring is al 10,7 kilometer verkabeld, zodat dit drukbevolkte gebied minder te maken heeft met bovengrondse lijnen en masten. In de Noordring wordt nog eens 9,3 kilometer ondergrondse hoogspanningskabel aangelegd. Onderdeel van deze ondergrondse aanleg is een 900 meter lange boring onder het Noordzeekanaal door. De komende jaren monitort TenneT samen met de TU van Delft en Eindhoven hoe deze kabel zich verhoudt in het in het hoogspanningsnet.

Leveringszekerheid Randstad

Het westen van Nederland is zowel een grote en groeiende producent van stroom (Velsen, Maasvlakte en tuinders) als een grote importeur van stroom. Deze stroom moet met maximale zekerheid via een betrouwbaar net van en naar de rest van Nederland én andere Europese landen worden vervoerd. De Randstad 380kV verbinding zorgt voor deze toekomst vaste ontsluiting en ook voor een robuuste doorvoercapaciteit voor de in de Noordzee voorziene windparken. Door de aanleg van de nieuwe 380kV ringverbinding wordt bovendien de leveringszekerheid in de Randstad gewaarborgd.

Planning

Het is de bedoeling dat het noordelijke gedeelte van de Noordring tussen Beverwijk en Vijfhuizen in de loop van 2017 wordt opgeleverd. De realisatie van het gedeelte van Vijfhuizen naar Bleijswijk start in 2016. Eerst moeten hier nog de nodige vergunningen worden verleend . Medio 2018 wordt de gehele Randstad Noordring in gebruik genomen.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Tennet Transmission System Operator BV