Baas zelfstandig verder

Baas, leverancier van technische infrastructuur tussen ‘bron’ en ‘eindgebruiker’ voor gas, water, elektriciteit, datatransmissie en warmte & koudesystemen, gaat zelfstandig verder.

De huidige directie en aandeelhouder TBI hebben overeenstemming bereikt over een management buy-out. Het personeel van Baas is daarover gisteren geïnformeerd. Met ABN AMRO Bank hebben zij een financier gevonden waarmee zij hun ambities waar kunnen maken.

De directie van Baas is blij dat zij met aandeelhouder TBI overeenstemming hebben bereikt over de overdracht van de activiteiten. “Verzelfstandiging van Baas past het beste bij het uitbouwen en verder vormgeven van een ‘nieuw’ Baas”, aldus algemeen directeur Tiemen Schra. TBI concentreert zich verder op de kernactiviteiten: vastgoed, bouw en installatietechniek. De activiteiten van Baas behoren niet meer tot de kernactiviteiten van het concern.

Schra is ervan overtuigd dat de huidige visie van Baas: ‘De Medewerkers-Service-Winst filosofie als een ononderbroken keten’, zijn vruchten gaat afwerpen. “Naar onze overtuiging kan winst en continuïteit alleen worden bereikt wanneer de kwaliteit en veiligheid van onze dienstverlening optimaal zijn. Met professionele en gemotiveerde medewerkers maakt Baas dit waar”, aldus Schra.

Financieel directeur van Baas, Frank Minnee: “Met ABN AMRO kunnen wij onze opdrachtgevers en leveranciers financiële stabiliteit bieden. ABN AMRO is een bank die ondernemerschap stimuleert en die het ons mogelijk maakt om de ingeslagen weg verder uit te bouwen.”

Baas streeft ernaar om haar opdrachtgevers een steeds breder dienstenpakket te bieden met een hoog kwaliteits- en veiligheidsniveau, voor haar leveranciers een betrouwbare partner te zijn en haar medewerkers volop ontwikkelingsmogelijkheden te bieden.

De Ondernemingsraad van Baas is geïnformeerd en heeft positief geadviseerd over de transactie en de verzelfstandiging van het bedrijf.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Baas B.V.