TenneT realiseert miljoenenbesparing door combineren van reservevermogens

– Synergie levert maatschappelijk voordeel van jaarlijks circa 20 miljoen euro op

– Cross border reserves inzetten bij eventuele uitval van centrales

– Ontwikkeling past naadloos in vorming Noordwest Europese markt

TenneT kan vanaf nu gebruik maken elektriciteitsreserves uit Duitsland door deze reserves te "poolen" (delen). Deze reserves kunnen bijvoorbeeld worden ingezet als in Nederland elektriciteitcentrales uitvallen. De uitwisseling is mogelijk door de overname van een deel van het Duitse net en levert een kostenbesparing van circa twintig miljoen euro per jaar. Dit is een maatschappelijk voordeel die op de energietarieven in mindering wordt gebracht en daardoor ten goede komt aan consumenten en industrie.

TenneT is verantwoordelijk voor de balans tussen vraag en aanbod van elektriciteit in Nederland en een groot deel van Duitsland. Bij plotselinge uitval van bijvoorbeeld een centrale zorgt TenneT met het afroepen van reservevermogens in de markt voor een snel herstel van de balans. Afgelopen jaren is er een forse groei aan nieuwe productiecapaciteit in Nederland ontstaan. Het gaat hierbij onder meer om grote elektriciteitscentrales die in voorbereiding zijn of inmiddels al draaien en twee onderzeese kabels met respectievelijk Engeland en Noorwegen.

Extra reserves nodig door toenemende productie

TenneT is op basis van Europese afspraken verplicht om uitval van de grootste eenheid op te kunnen opvangen. Hiervoor heeft TenneT contracten met marktpartijen voor extra vermogens en contracten met grootverbruikers om snel de balans weer te herstellen. Doordat de nieuwe elektriciteitscentrales die in Nederland worden gebouwd groter zijn dan voorheen, moet TenneT voor Nederland 350 megawatt (MW) extra reservevermogens contracteren om mogelijke uitval van een centrale op te vangen. Door de integratie van het Duitse hoogspanningsnetwerk is het mogelijk deze capaciteit te poolen met Duitsland, waar soortgelijke contracten bestaan voor balansherstel na uitval van bijvoorbeeld een centrale.

Aanpalend netwerk zorgt voor synergie

Mel Kroon, CEO TenneT over deze samenwerking: "Doordat we twee jaar geleden een aanpalend netwerk hebben overgenomen waarmee we fysiek zijn verbonden, is deze synergie mogelijk. Destijds hebben we al aangegeven dat de koop van het Duitse netwerk naadloos aansluit bij de maatschappelijke doelen die Nederland voorop heeft gesteld: betrouwbaar, betaalbaar en schoon. Juist deze bundeling van krachten stelt TenneT beter in staat deze belangen te behartigen. Deze samenwerking draagt bij aan de ontwikkeling van een goed functionerende Noordwest-Europese markt, waarbij samenwerking over de grenzen het mogelijk maakt om reservevermogens op een efficiënte wijze met elkaar te delen en crises samen op te vangen."

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Tennet Transmission System Operator BV

TenneT realiseert miljoenenbesparing door combineren van reservevermogens | Infrasite

TenneT realiseert miljoenenbesparing door combineren van reservevermogens

– Synergie levert maatschappelijk voordeel van jaarlijks circa 20 miljoen euro op

– Cross border reserves inzetten bij eventuele uitval van centrales

– Ontwikkeling past naadloos in vorming Noordwest Europese markt

TenneT kan vanaf nu gebruik maken elektriciteitsreserves uit Duitsland door deze reserves te "poolen" (delen). Deze reserves kunnen bijvoorbeeld worden ingezet als in Nederland elektriciteitcentrales uitvallen. De uitwisseling is mogelijk door de overname van een deel van het Duitse net en levert een kostenbesparing van circa twintig miljoen euro per jaar. Dit is een maatschappelijk voordeel die op de energietarieven in mindering wordt gebracht en daardoor ten goede komt aan consumenten en industrie.

TenneT is verantwoordelijk voor de balans tussen vraag en aanbod van elektriciteit in Nederland en een groot deel van Duitsland. Bij plotselinge uitval van bijvoorbeeld een centrale zorgt TenneT met het afroepen van reservevermogens in de markt voor een snel herstel van de balans. Afgelopen jaren is er een forse groei aan nieuwe productiecapaciteit in Nederland ontstaan. Het gaat hierbij onder meer om grote elektriciteitscentrales die in voorbereiding zijn of inmiddels al draaien en twee onderzeese kabels met respectievelijk Engeland en Noorwegen.

Extra reserves nodig door toenemende productie

TenneT is op basis van Europese afspraken verplicht om uitval van de grootste eenheid op te kunnen opvangen. Hiervoor heeft TenneT contracten met marktpartijen voor extra vermogens en contracten met grootverbruikers om snel de balans weer te herstellen. Doordat de nieuwe elektriciteitscentrales die in Nederland worden gebouwd groter zijn dan voorheen, moet TenneT voor Nederland 350 megawatt (MW) extra reservevermogens contracteren om mogelijke uitval van een centrale op te vangen. Door de integratie van het Duitse hoogspanningsnetwerk is het mogelijk deze capaciteit te poolen met Duitsland, waar soortgelijke contracten bestaan voor balansherstel na uitval van bijvoorbeeld een centrale.

Aanpalend netwerk zorgt voor synergie

Mel Kroon, CEO TenneT over deze samenwerking: "Doordat we twee jaar geleden een aanpalend netwerk hebben overgenomen waarmee we fysiek zijn verbonden, is deze synergie mogelijk. Destijds hebben we al aangegeven dat de koop van het Duitse netwerk naadloos aansluit bij de maatschappelijke doelen die Nederland voorop heeft gesteld: betrouwbaar, betaalbaar en schoon. Juist deze bundeling van krachten stelt TenneT beter in staat deze belangen te behartigen. Deze samenwerking draagt bij aan de ontwikkeling van een goed functionerende Noordwest-Europese markt, waarbij samenwerking over de grenzen het mogelijk maakt om reservevermogens op een efficiënte wijze met elkaar te delen en crises samen op te vangen."

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Tennet Transmission System Operator BV