Nieuwe topstructuur voor TenneT Holding B.V.

Een bredere Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het strategische en organisatorische beleid van TenneT Holding B.V. Per 4 juni 2010 is Martin Fuchs door de Raad van Commissarissen benoemd als vierde statutaire lid van de Raad van Bestuur. Daarnaast neemt Christof Schulte zitting in de Raad van Bestuur. De uitbreiding is noodzakelijk vanwege de recente groei van de onderneming en de toename van het aantal internationale activiteiten in Duitsland. De benoeming heeft de instemming van de aandeelhouder, het Nederlandse ministerie van Financiën.

In de nieuwe structuur komt een sterke focus op internationale ontwikkelingen van de energiemarkt, ook gericht op de Duitse markt. Om deze strategie adequaat in te vullen, is ervoor gekozen de Raad van Bestuur als volgt in te delen:
Mel Kroon
Martin Fuchs
Ben Voorhorst
Willem Keus
Lex Hartman
Christof Schulte

Tegelijkertijd met de aanpassing van de topstructuur van TenneT Holding B.V. is de directie van transpower GmbH aangepast. Lex Hartman en Ben Voorhorst nemen zitting in de directie van transpower, waarmee ook in deze directie de internationale focus versterkt is.

Groeiende onderneming
Op 25 februari werd de aankoop van transpower formeel afgerond, waarmee TenneT met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2010 eigenaar werd van het Duitse hoogspanningsnetwerkbedrijf transpower. Met het bundelen van beide transportnetten wordt de komende jaren als sterke Europese speler verder gebouwd aan een goed functionerende markt. TenneT verwacht de komende vijf tot zeven jaar tot zo’n 6 miljard euro te investeren in Nederland en Duitsland gezamenlijk.

CV’s directieleden
ir. J.M. Kroon MBA
Mel Kroon (1957) is algemeen directeur van TenneT sinds 1 januari 2002. Hij werkte van 1997 tot 2002 bij SNS Reaal Verzekeringen in Utrecht, eerst als algemeen directeur van Hooge Huys Verzekeringen N.V. en later als vice-voorzitter van de hoofddirectie van SNS Reaal Verzekeringen. Mel Kroon begon zijn carrière bij Fokker Aircraft N.V.

Dipl.-Ing. M. Fuchs
Martin Fuchs (1953) bekleedde tussen 1980 en 2000 diverse functies bij het Bayernwerk AG. Vanaf 2000 was hij bestuursvoorzitter van E.ON Netz GmbH. Bij transpower stromübertragungs gmbh zal hij verantwoordelijk zijn voor de werkgebieden Netbeheer en Techniek. Sinds december 2008 is hij lid van de Raad van Bestuur van ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity).

ir. B.G.M. Voorhorst MBA
Ben Voorhorst (1959) is operationeel directeur van TenneT sinds 1 november 2006. Hij trad in 1995 in dienst bij de Samenwerkende elektriciteits-produktiebedrijven (Sep) als hoofd informatievoorziening en automatisering. Daarvoor werkte Ben Voorhorst 13 jaar in de software-industrie in diverse managementfuncties.

drs. W.A. Keus RA
Willem Keus (1954) trad in 2008 bij TenneT in dienst. Hij heeft ruime ervaring in de energiewereld. Zo werkte hij vanaf 2002 als Chief Financial Officer bij Delta N.V. Daarvoor was hij als directeur Corporate Control voor Essent werkzaam. Willem Keus begon zijn carrière in de elektriciteitssector bij PNEM/MEGA en werkte daarvoor bij Unilever.

mr. A.A. Hartman
Lex Hartman (1956) is sinds 2008 actief als directeur Corporate Devolopment, na een aantal andere managementfuncties binnen TenneT. Daarbij was hij actief als voorzitter van de Steering Commitee van NorNed en is hij boardmember van BritNed. Eerder was hij onder meer werkzaam als advocaat en docent management en marketing.

dr. C. Schulte
Dr. Christof Schulte (1960) vervulde vanaf 1996 verschillende leidinggevende functies bij E.ON, laatstelijk als directielid bij E.ON Benelux. Sinds 1 augustus 2007 was hij financieel directeur van E.ON Netz GmbH.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Tennet Transmission System Operator BV