Gasunie vindt grafheuvel bij Reek

kringgreppels, crematiegraven en paalsporen duiden op grafheuvels en bewoning in Bronstijd en IJzertijd

Bij Reek heeft Gasunie afgelopen week twee kringgreppels aangetroffen tijdens archeologische werkzaamheden voor de Noord-Zuid Route. De kringgreppels, waarschijnlijk daterend uit de bronstijd, duiden erop dat op de locatie twee grafheuvels hebben gelegen.

Werkzaamheden
Gasunie breidt haar transportnetwerk grondig uit (Noord-Zuid Route). Tussen Beuningen en Odiliapeel worden, naast de bestaande gasleidingen in het gebied, nieuwe leidingen met een diameter van 48 inch (1,22 meter) aangelegd.

Voordat de leiding daadwerkelijk wordt gelegd, voert Raap, archeologisch adviesbureau, grondonderzoek uit. Tijdens het graven van een proefsleuf zijn afgelopen week in de omgeving van Reek restanten aangetroffen van twee kringgreppels en van crematiegraven. Een kringgreppel ontstaat doordat grond voor een grafheuvel rondom de plek wordt afgegraven en wordt gebruikt voor ophoging van de heuvel. De greppel is te herkennen aan een donkere verkleuring van het zand. Binnen de kringgreppels is een aantal crematiegraven gevonden, in het centrale graf waren de crematieresten waarschijnlijk bijgezet in een urn. De urn dateert vrijwel zeker uit de Midden Bronstijd (1800-1100 v. Chr.). De overige graven zijn latere bijzettingen uit de IJzertijd (800-12 v. Chr.). In de directe omgeving van de kringkreppels zijn ook paalsporen gevonden, deze duiden op bewoning die eveneens in de IJzertijd heeft plaatsgevonden.

Noord-Zuid Route
De leidingaanleg maakt onderdeel uit van de Noord-Zuid Route van Gasunie. In deze Noord-Zuid Route worden vele kilometers extra aardgastransportleidingen aangelegd door geheel Nederland en er worden twee nieuwe compressorstations gebouwd. De uitbreiding van het Nederlandse gasnet is nodig omdat in toenemende mate aardgas vanuit het buitenland geïmporteerd moet worden. De eigen winning van aardgas in Nederland en Noordwest-Europa neemt namelijk af, terwijl de vraag naar aardgas op langere termijn nog steeds stijgt. Niet alleen omdat het de schoonste fossiele brandstof is, maar ook omdat het vanwege z’n flexibele inzet kan dienen ter ondersteuning van wind en zonne-energie. Daarom wordt aardgas van steeds verder weg (Noorwegen, Rusland) aangevoerd.

Met de aanleg versterkt Nederland zijn unieke positie als hart van de ‘gasrotonde’ in de Europese energiemarkt en blijven eindgebruikers in Nederland en het buitenland verzekerd van een veilige en constante aanvoer van aardgas. De realisatie van dit grote infraproject zorgt de komende jaren ook voor een flink stuk extra werkgelegenheid.

Over Gasunie
Gasunie is een Europees gasinfrastructuurbedrijf. Het netwerk van Gasunie is één van de grootste gastransport hogedruknetten in Europa en bestaat uit meer dan 15.000 kilometer pijpleiding in Nederland en Noord-Duitsland, tientallen installaties en ongeveer 1.300 gasontvangstations. De jaarlijkse doorzet van gas bedraagt circa 125 miljard kubieke meter. Wij dienen het algemene belang in de markten waarin we actief zijn en streven ernaar een optimale waarde te creëren voor onze stakeholders. Wij zijn de eerste aanbieder van onafhankelijk gastransport met een grensoverschrijdend netwerk in Europa. We bieden onze transportdiensten aan via onze dochterondernemingen Gas Transport Services B.V. (GTS) in Nederland en Gasunie Deutschland in Duitsland. Daarnaast bieden we ook andere diensten aan op het gebied van gasinfrastructuur, waaronder gasopslag en LNG-aanvoer. Wij beschouwen de wensen van onze klanten als onze voornaamste drijfveer. Wij streven naar het realiseren van de hoogste standaarden op het gebied van veiligheid, betrouwbaarheid, efficiency en duurzaamheid. Mede door de betrouwbaarheid en strategische ligging van het Gasunie-transportnet ten opzichte van groeiende internationale gasstromen kunnen we ons ontwikkelen tot de ‘gasrotonde’ van Noordwest-Europa.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gasunie