Structin: nieuw samenwerkingsverband netbeheerders Zuid-Holland

betere coördinatie bij voorbereiding en aanleg ondergrondse infrastructuur
per gebied een aannemer selecteren voor aanleg infrastructuur

Onder de naam Structin is 19 april 2010 een samenwerkingsverband van netbeheerders in de provincie Zuid-Holland formeel van start gegaan. Deelnemende partijen zijn alle netbeheerders van elektriciteit, gas, drinkwater en telecommunicatie: Stedin, Liander, Westland Infra, Evides, Dunea, Oasen, KPN, UPC, Ziggo en CIF. Het doel van Structin is om de voorbereiding en aanleg van ondergrondse infrastructuur te optimaliseren. Begonnen wordt met de infrastructuur voor nieuwe woningen.

Eén projectenorganisatie, één aannemer
Met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst zijn afspraken gemaakt over een duidelijke en uniforme manier van voorbereiding en aanleg van infrastructuur. Niet alleen tussen de netbeheerders onderling, maar ook met gemeenten, projectontwikkelaars en aannemers. Een belangrijk onderdeel van de samenwerking is de oprichting van de projectenorganisatie Structin, die als intermediair gaat opereren tussen bovengenoemde partijen. Deze projectenorganisatie zal zich vooral richten op de gemeenschappelijke planning en informatie-uitwisseling. Binnen het samenwerkingsverband behouden de netbeheerders hun eigen verantwoordelijkheid en rol ten aanzien van de inhoud en kosten van hun infrastructuur. De netbeheerders zullen, ondersteund door de projectenorganisatie Structin, per gebied één aannemer selecteren voor de aanleg van hun infrastructuur. Daarnaast verzorgt deze (combi-)aannemer de centrale coördinatie tijdens de uitvoeringsfase.

Vele voordelen
Structin voorziet in de behoefte van ontwikkelende en bouwende partijen en gemeenten om zich te kunnen richten tot één loket. Daarnaast nemen de gezamenlijke voorbereidings- en uitvoeringskosten af en pakt de samenwerking gunstig uit voor de kwaliteit van de gehele ondergrondse infrastructuur. Door het grote aantal actieve netbeheerders in Zuid-Holland was het een uitdaging om tot een samenwerkingsvorm te komen dat aan al deze voordelen tegemoet komt. Ook het verstedelijkt karakter en de omvang van de provincie speelden hierin mee: ruim 20% van alle nieuwe woningen wordt in Zuid-Holland gerealiseerd.

Pilots en implementatie
Tot medio 2011 zal Structin een 10-tal pilotprojecten uitvoeren. Deze projecten richten zich op het in de praktijk toetsen van de werkwijze. In de loop van 2011 zal in het eerste gebied de Structin-aanpak definitief van start gaan. Het samenwerkingsverband voorziet in verdere ontwikkeling; zo kunnen andere netbeheerders in Structin gaan participeren. Ook het uitbreiden van de samenwerking tot andere sectoren dan woningnieuwbouw behoort tot de mogelijkheden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Struktin