TenneT investeert in Europees hoogspanningsnet

robuuste infrastructuur voor nu en de toekomst

Als eerste grensoverschrijdende elektriciteitstransporteur onderschrijft TenneT de bevindingen van de European Climate Foundation, waarin geconcludeerd wordt dat de omslag naar duurzame energie grote investeringen vergt in het hoogspanningsnetwerk. TenneT is reeds begonnen met grote investeringen in het eigen netwerk. De komende 5 tot 7 jaar wordt voor circa 3 miljard euro geïnvesteerd in het Nederlandse hoogspanningnetwerk.

Internationalisering
Internationalisering van de elektriciteitshandel vereist echter niet alleen een sterk transportnet in Nederland, maar ook in de rest van Europa. Door de bundeling van krachten met transpower kan TenneT hier een belangrijke voortrekkersrol in vervullen. In het Duitse hoogspanningsnetwerk van transpower wordt daarom de komende 10 jaar ook 3 miljard euro geïnvesteerd. De investeringen in Nederland en Duitsland betreffen nieuwe hoogspanningsverbindingen in het nationale elektriciteitsnet en internationale interconnecties tussen landen en kabels naar bijvoorbeeld Engeland en Denemarken. Al deze verbindingen dragen er aan bij dat de capaciteit om elektriciteit binnen Europa te transporteren vergroot wordt. De infrastructuur waaraan nu gewerkt wordt, zal in de toekomst gebruikt worden om de toegenomen hoeveelheid duurzame elektriciteit te verspreiden binnen Europa.

Investeren
Om de robuuste infrastructuur voor nu en de toekomst mogelijk te maken, is het belangrijk dat er goed gekeken wordt naar het reguleringskader. De huidige reguleringsmethodiek is gericht op efficiëntie. De huidige ontwikkelingen vragen echter ook om focus op de netinvesteringen die nodig zijn voor de toekomst. Op dit moment is TenneT hierover met de NMa in gesprek.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Tennet Transmission System Operator BV