Studie naar elektriciteitskabel tussen Nederland en Denemarken

TenneT, de beheerder van het Nederlandse transportnet, en zijn Deense tegenhanger Energinet.dk hebben besloten een onderzoek te verrichten naar de mogelijkheden voor aanleg van een onderzeese elektriciteitskabel tussen de beide landen. Deze kabel – met als werknaam COBRA CABLE– kan een bijdrage leveren aan de integratie van duurzame energie in het Nederlandse en Deense elektriciteitssysteem en kan tevens de leveringszekerheid vergroten. De verbinding kan bovendien bijdragen aan de concurrentie op de Noordwest-Europese elektriciteitsmarkten.

‘Met sterke verbindingen tussen de verschillende Europese landen kan er aanzienlijk meer windenergie in de Europese elektriciteitssystemen worden opgenomen’, aldus Peter Jørgensen, adjunct-directeur voor elektriciteitssysteemontwikkeling bij Energinet.dk. ‘In de komende vier jaar moet het aandeel van windenergie in het Deense elektriciteitssysteem met 40% toenemen, en ook in Nederland zijn er ambitieuze plannen om de rol van windenergie uit te breiden. Een elektriciteitsverbinding tussen Denemarken en Nederland heeft dan ook belangrijke voordelen voor beide landen. We kunnen elektriciteit exporteren naar Nederland wanneer er in Denemarken veel windenergie wordt geproduceerd, en elektriciteit importeren vanuit Nederland wanneer hier weinig of geen wind is’, vervolgt Jørgensen.

Een elektriciteitsverbinding tussen Denemarken en Nederland past in de ambitie van de Europese Unie om een sterker en beter geïntegreerd Europees elektriciteitstransportnet te creëren. Daarnaast zal de kabel bijdragen aan de ontwikkeling van een duurzaam internationaal energielandschap, een belangrijke prioriteit in het Europese energiebeleid.

Lex Hartman, directeur Corporate Development bij TenneT TSO B.V., voegt hieraan toe: ‘ Het COBRA-project kan een belangrijke bijdrage leveren aan de talrijke Nederlandse plannen voor de bouw van nieuwe elektriciteitscentrales en windparken op zee. Met een nieuwe interconnector kunnen we namelijk meer elektriciteit exporteren.’

Net als bij de bestaande elektriciteitsverbindingen tussen Jutland (het Deense vasteland) en Noorwegen en Zweden, en tussen Seeland (het meest oostelijke Deense eiland) en Duitsland, zal de geplande verbinding tussen Nederland en Denemarken bestaan uit een gelijkstroomkabel. Nederland heeft onlangs een verbinding naar Noorwegen in gebruik genomen (de NorNed-kabel) en werkt momenteel aan de BritNed-kabel, een verbinding met het Verenigd Koninkrijk.

TenneT en Energinet.dk zullen in de komende maanden onderzoek verrichten naar de technische en economische aspecten van de geplande kabel. In de eerste helft van 2009 zullen de twee TSO’s naar verwachting een business case hebben opgesteld, waarin aandacht zal worden besteed aan de maatschappelijke en economische voordelen van de kabel, de transportcapaciteit, de benodigde investeringen en de datum van inbedrijfname.

Als het project vervolgens wordt goedgekeurd door de Raden van Commissarissen van beide ondernemingen, zullen de benodigde milieu- en aanlegvergunningen worden aangevraagd. Ten slotte moet het project worden goedgekeurd door de regeringen van beide landen (in Denemarken door de minister van Klimaat- en Milieubescherming).

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: TenneT bv