Aansluitovereenkomsten met Electrabel en BritNed

Arnhem – TenneT heeft aansluitovereenkomsten getekend met Electrabel en BritNed. Met deze overeenkomsten komt het totaal op ruim 7200 megawatt (MW) dat TenneT gaat aansluiten op het landelijke transportnet. Hiervoor zijn in het afgelopen half jaar met zeven partijen aansluitovereenkomsten gesloten. Dit betekent in totaal een potentiële groei van ruim 35 procent van de huidige hoeveelheid grootschalig productievermogen in Nederland in de komende vijf jaar.

TenneT heeft met Electrabel twee overeenkomsten getekend voor een nieuwe centrale in Lelystad en een op de Maasvlakte. De centrale bij Lelystad wordt met aardgas gestookt en bestaat uit twee eenheden met een vermogen van ongeveer 450 MW. Daarvan wordt er een op het 150-kV net aangesloten en een op het 380-kV net. Deze centrale zal in 2009 gaan draaien. De nieuwe kolen/biomassa centrale bij Rotterdam zal in 2011/2012 in bedrijf worden genomen en heeft een vermogen van 800 MW. Daarnaast is een aansluitovereenkomst met BritNed getekend. Hiermee wordt een aansluiting gerealiseerd van 1000 MW op de Maasvlakte, waar deze nieuwe door TenneT en National Grid te realiseren BritNed-kabel aan land komt. Het is de bedoeling dat de kabel eind 2010 operationeel is.

Er heeft zich in het afgelopen jaar een groot aantal partijen gemeld met een aanvraag van transportcapaciteit op het Nederlandse 380 kV-net. Dit is een nieuwe ontwikkeling binnen de energiesector. Dreigde er in Rapport Monitoring leveringszekerheid 2005-2013, gebaseerd op gegevens van energieproducenten, nog een sterke importafhankelijkheid, sinds ruim een jaar is er grote belangstelling voor de bouw van nieuwe productie in Nederland. Op basis hiervan kan worden geconcludeerd dat de nieuw te realiseren centrales er voor kunnen zorgen dat Nederland van importland verandert in een exportland van energie.

Randstad380

Met name de zeelocaties Borssele, Maasvlakte en Eemshaven zijn in trek bij energieproducenten. Door de nu getekende overeenkomsten is de grens van de capaciteit op Maasvlakte bereikt. Er wordt hier de komende jaren voor ruim 4000 MW aan nieuwe aansluitingen gerealiseerd. TenneT is hiervoor al in 2005 begonnen met het project Randstad380, dat voor structurele uitbreiding zorgt van de capaciteit in deze regio. Het zuidelijke gedeelte van deze nieuwe verbinding wordt naar verwachting eind 2010 opgeleverd. ‘Het is dus van groot belang voor zowel producenten als consumenten dat Randstad380 geen vertraging oploopt’, aldus TenneT-directeur Mel Kroon.

TenneT spant zich in om daar waar nodig de capaciteit van de hoogspanningslijnen zo snel mogelijk te vergroten. Structurele aanpassingen aan het net kunnen tien jaar duren, als gevolg van lange procedures. Op sommige locaties wordt al gebruikt gemaakt van creatieve oplossingen om aansluitingen toch tijdig te realiseren. De hiervoor benodigde investeringen moeten worden goedgekeurd door DTe en het Ministerie van Economische Zaken. Zo is onlangs toestemming verkregen voor een tijdelijke oplossing om de transportcapaciteit op Eemshaven uit te breiden en werkt TenneT ook aan een structurele oplossing in het noorden.

Bekijk op www.tennet.org de netkaart met nieuwe aansluitingen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: TenneT bv Transmission System Operator