NH en Haarlemmermeer: hoogspanningsverbinding volledig ondergronds

Teleurstelling over brief minister Van der Hoeven aan Tweede Kamer over 380 KV

Provincie Noord-Holland en gemeente Haarlemmermeer: 20 kilometer ondergronds is veel te weinig

Haarlem – Gedeputeerde Ton Hooijmaijers van Noord-Holland en wethouder Michel Bezuijen van Haarlemmermeer zijn verbaasd en teleurgesteld over het besluit van minister Maria van de Hoeven van Economische Zaken om van de nieuwe hoogspanningsverbinding Randstad 380 kV slechts 20 kilometer ondergronds aan te leggen. De verbinding tussen Wateringen en Beverwijk is in totaal ongeveer 85 kilometer.

Het Rijk had hen verzekerd dat de brief aan de Tweede Kamer geen gevolgen zou hebben voor het noordelijk deel van de hoogspanningsverbinding, tussen Zoetermeer en Beverwijk. Dat blijkt toch het geval te zijn, en daarover is geen enkel overleg gevoerd. Gedeputeerde Hooijmaijers: " We zijn hard bezig met de ontwikkeling van de Westflank Haarlemmermeer, nota bene een Randstad Urgent project. Daarvoor is ondergrondse aanleg een must, net zoals bij het Noordzeekanaal. Maar voor de 65 kilometer van het noordelijk deel lijkt nog geen 10 kilometer over te zijn. Op die manier kun je de knelpunten hier niet oplossen, zoals de minister min of meer zelf ook stelt in haar brief aan de Tweede Kamer”.

De provincie en gemeente trekken daarom gezamenlijk op met de provincie Zuid-Holland en de betrokken gemeenten in Delfland om te pleiten voor een gedegen besluitvorming. Wethouder Bezuijen voegt daar aan toe: "Op dit moment zijn wij in gesprek met het ministerie en met TenneT over de aanleg in het noordelijk deel en loopt de Milieu effect rapportage nog, inclusief het onderzoek naar aanleg in het oostelijk deel van Haarlemmermeer. Dit besluit belemmert een optimale besluitvorming over het gehele tracé. En dat is onzorgvuldig."

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Keuze tracé hoogspanningslijn Wateringen-Zoetermeer

TenneT: verantwoord en innovatief ondergronds in de Randstad

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Holland