Van der Hoeven over Hoogspanningslijn Wateringen – Beverwijk

Den Haag – Op 12 februari 2008 schreef Minister Van der Hoeven in haar weblog De Week van M over de nieuw aan te leggen hoogspanningslijn van Wateringen naar Beverwijk.

Hieronder leest u dat gedeelte van haar weblog.

Het VPRO tv-programma Landroof maakt een reportage over een deel van de nieuw aan te leggen hoogspanningslijn van Wateringen naar Beverwijk. Deze hoogspanningslijn is nodig om er zeker van te kunnen zijn dat ook in de toekomst stroom uit ieders stopcontact komt. Daar is iedereen het wel zo’n beetje mee eens. Het probleem is dat je bij de aanleg van zo’n hoogspanningslijn in een land als Nederland altijd lastige afwegingen hebt te maken bij de keuze van het precieze tracé en het boven- of ondergronds aanleggen. Ik begrijp de mensen van het actiecomité “Delft zegt nee tegen bovengronds 380 kV” ook best. Het gaat hier om de aanleg van een deel van de lijn door het recreatiegebied Delft en Abtswoude. Juist om alle mogelijke bezwaren goed in kaart te krijgen en vervolgens ook een doortimmerde afweging te kunnen maken, hebben we een uitgebreide inspraakprocedure.

VPRO-verslaggeefster Victoria Koblenko leek bij een gesprekje dat ik met haar had voor dit programma er in eerste instantie nogal van overtuigd dat alles al bekokstoofd en bedisseld was. Ik hoop dat ik duidelijk heb kunnen maken dat we nog heel serieus aan het kijken zijn naar de verschillende opties. Daarbij gaat het zeker niet alleen om de kosten voor de belastingbetaler maar vormt ook natuurbehoud wel degelijk een factor van belang. Het is hoe dan ook te waarderen dat het journalistieke principe van hoor en wederhoor in dit kritische programma wordt toegepast. Hopelijk vind ik dat na uitzending op 14 februari 2008 nog steeds. Ik heb in elk geval toegezegd dat ik opnieuw beschikbaar ben om de VPRO te woord te staan nadat ik de definitieve beslissing over de aanleg boven- of ondergronds van dit stukje tracé bekend heb gemaakt.’

De volledige weblog van Minister Van der Hoeven De Week van M vindt u op de website van het ministerie van Economische Zaken

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Meer informatie over de aanleg van de hoogspanningslijn vindt u in Infrasite Projecten op de projectpagina Randstad380

Landroof op TV gemist? Via www.landroof.nl kunt u de uitzending bekijken.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie Economische Zaken