Inspraak hoogspanningsverbinding Beverwijk – Zoetermeer

Den Haag – In de planologische kernbeslissing “Randstad 380 kV verbinding” heeft het kabinet uitgesproken dat een nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Beverwijk en Zoetermeer nodig is om vanaf circa 2011 de levering van elektriciteit in de (noordelijke) Randstad voldoende te kunnen garanderen. Daarom wordt nu gestart met de milieueffectrapportage (m.e.r.) voor deze verbinding. Hierdoor wordt gewaarborgd dat het milieubelang een volwaardige rol kan spelen in de besluitvorming over het exacte tracé en de manier waarop het wordt uitgevoerd.

In de startnotitie voor de m.e.r. 380 kV hoogspanningsverbinding Beverwijk-Zoetermeer worden de achtergronden van de nieuwe hoogspanningsverbinding geschilderd. Vervolgens wordt aangegeven welke tracé-alternatieven onderzocht zullen worden, waarbij de milieu-aspecten van die alternatieven in kaart worden gebracht.

De startnotitie ligt vanaf vrijdag 12 oktober tot en met donderdag 22 november 2007 ter inzage bij de ministeries van Economische Zaken, van VROM en van LNV, bij de provinciehuizen van Noord-Holland en van Zuid-Holland en bij de gemeenten Beverwijk, Velsen, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Alkemade, Jacobswoude, Leiderdorp, Rijnwoude, Zevenhuizen-Moerkapelle, Lansingerland en Zoetermeer. De startnotitie is dan ook op het internet beschikbaar: www.bureau-energieprojecten.nl

Samen met de landelijke netbeheerder TenneT organiseert het ministerie van Economische Zaken vijf zogenoemde inloopavonden over het kabinetsvoornemen, de startnotitie en de verdere procedure. Dit gebeurt vanaf 19.00-21.30 uur op woensdag 17 oktober in het Stadhuis van Zoetermeer, op donderdag 18 oktober in het Gemeentehuis van Alkemade te Roelofarendsveen, op dinsdag 23 oktober de gemeente Haarlemmermeer (lokatie wordt nog bepaald, zie www.bureau-energieprojecten.nl ) , op woensdag 24 oktober in het Gemeentehuis van Velsen te IJmuiden en op maandag 29 oktober in het Gemeentehuis van Rijnwoude te Hazerswoude-Rijndijk.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Zoekgebied Randstad 380 kV verbinding niet veranderd (04-07-2007)
Inspraak hoogspanningsverbinding Wateringen (04-04-2007)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie Economische Zaken