Europese coördinatoren energieprojecten

IP/07/1317

Europese Commissie wijst Europese coördinatoren aan voor essentiële energieprojecten

Brussel, België- Op 12 september 2007 heeft de Europese Commissie vier projectcoördinatoren in de energiesector aangesteld. Deze coördinatoren moeten de uitvoering van een aantal prioritaire projecten volgen en faciliteren. Het gaat om de hoogspanningslijn tussen Frankrijk en Spanje, de aansluiting van offshore windparken in het Oostzee- en het Noordzeegebied, de NABUCCO-gaspijpleiding en de hoogspanningsverbinding tussen Duitsland, Polen en Litouwen.

"De aanstelling van Europese coördinatoren wijst op een krachtig engagement om de uitvoering van grote prioritaire energieprojecten te bevorderen en is het antwoord van de Commissie op de verwachtingen dat de continuïteit van de energievoorziening en de elektrische koppelingen worden versterkt. Alle geselecteerde coördinatoren hebben een zeer sterk politiek en technisch profiel en ik ben er dan ook van overtuigd dat zij ervoor zullen helpen zorgen dat de projecten in kwestie tot een goed einde worden gebracht", aldus Energiecommissaris Piebalgs.

De taak van de coördinatoren bestaat erin zowel strategische ondersteuning te bieden als praktisch advies te verstrekken. Zo zullen zij onder meer bestaande belemmeringen uit de weg moeten ruimen, belanghebbenden over de grenzen heen bijeen moeten brengen om optimale oplossingen uit te werken, het effect van de projecten moeten beoordelen en passende uitvoeringsstrategieën moeten uitstippelen.

De vier Europese coördinatoren zijn benoemd voor een termijn van vier jaar en zullen projecten begeleiden die op technische, politieke of financiële problemen stuiten.

De heer Mario Monti zal verantwoordelijk zijn voor de hoogspanningslijn tussen Frankrijk en Spanje. Deze lijn is van cruciaal belang voor het verbinden van het centrum van de Unie met het Iberische "elektriciteitseiland". Deze verbinding is nodig om de continuïteit van de elektriciteitsvoorziening in beide landen te garanderen en de totstandkoming van een effectieve interne markt te verzekeren.

De heer Georg Wilhelm Adamowitsch zal toezien op de voltooiing van de aansluiting van offshore windparken in het Oostzee- en het Noordzeegebied (Denemarken-Duitsland-Polen). Doel van het project is de integratie van de in de Oostzee en de Noordzee geproduceerde buitengaatse windenergie in het elektriciteitsnet op het vasteland te vergemakkelijken. Dit project zal een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een milieuvriendelijker netwerk.

De heer Jozias Johannes van Aartsen zal zich bezighouden met het NABUCCO-project, een gaspijpleiding tussen Turkije en Oostenrijk die door Roemenië, Bulgarije en Hongarije loopt. Het project is erop gericht een nieuwe route te ontwikkelen voor de toevoer van gas dat in Centraal-Azië, de Kaspische regio en het Midden-Oosten wordt gewonnen en op die manier de gasvoorzieningszekerheid van Europa te versterken.

De heer Wladyslaw Mielczarski zal ervoor zorgen dat meer vaart wordt gezet achter de hoogspanningsverbinding tussen Duitsland, Polen en Litouwen. Deze verbinding zal het Baltische aan het continentale elektriciteitsnet (Duitsland en Polen) koppelen en aldus de totale capaciteit en betrouwbaarheid ervan verhogen.

  • De heer Monti is momenteel voorzitter van de Bocconi-universiteit van Milaan in Italië. Tot 2004 was hij lid van de Europese Commissie en in die hoedanigheid bevoegd voor interne markt, financiële diensten en belastingbeleid (1995-1999) en vervolgens voor mededinging (1999-2004);
  • De heer Adamowitsch was tot voor kort staatssecretaris van Economische Zaken in de bondsregering van Duitsland;
  • De heer Van Aartsen was van 1998 tot 2000 minister van Buitenlandse Zaken in de Nederlandse regering;
  • De heer Mielczarski ten slotte is hoogleraar aan de universiteit van Lodz.

Zowel in het prioritair interconnectieplan dat de Commissie op 10 januari 2007[1] in het kader van het zogeheten "Energiebeleid voor Europa" heeft goedgekeurd, als in het actieplan dat de Europese Raad op 9 maart 2007 heeft aangenomen, wordt specifiek melding gemaakt van de benoeming van Europese coördinatoren voor bovengenoemde projecten.

[1] COM(2007) 1.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Europese Commissie