Prins van Oranje opent offshore windfarm Egmond

Den Haag – Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje opent woensdagochtend 18 april 2007 in Egmond aan Zee de offshore windfarm Egmond aan Zee. Dit park, dat bestaat uit 36 windturbines met een totale capaciteit van 108 Megawatt, is op initiatief van de Nederlandse overheid gebouwd en is in uitvoering genomen in een samenwerkingsverband tussen Shell en Nuon.

De ontwikkeling van offshore windenergie, als een van de belangrijkste bronnen van duurzame energie in Nederland, is een van de doelstellingen van het nationale energiebeleid. Met de windmolens kunnen meer dan 100.000 Nederlandse huishoudens van duurzame stroom worden voorzien. Jaarlijks wordt hierdoor de uitstoot van circa 140.000 ton kooldioxide (CO2) vermeden.

Met het project, dat naast het offshore windmolenpark voor de kust bij Egmond aan Zee ook (de infrastructuur naar) het transformatorstation op het Corus-terrein in IJmuiden omvat, is een investering van ruim € 200 miljoen gemoeid. Aan het project is een uitgebreid onderzoeksprogramma gekoppeld, dat niet alleen effecten op natuur en milieu in kaart brengt, maar ook het technische gedrag van de turbines bestudeert.

Het project sluit aan bij de strategie van Shell en Nuon van duurzaam, innovatief en toekomstgericht ondernemen. De bouw is uitbesteed aan de Bouwcombinatie Egmond (BCE), een samenwerkingsverband tussen Ballast Nedam en de Deense windturbinebouwer Vestas.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Algemene Zaken