Haaglanden: hoogspanningsleiding ondergronds

Den Haag – Als het aan het Stadsgewest Haaglanden ligt, komt de nieuwe hoogspanningsleiding van Beverwijk, via Zoetermeer naar Wateringen zo veel mogelijk onder de grond te liggen. Dat heeft het Stadsgewest laten weten in een reactie aan het Ministerie van Economische Zaken. Het Stadsgewest is overigens niet tegen de aanleg, aangezien de nieuwe leiding de stroomvoorziening binnen de Randstad voor de toekomst veilig zal stellen.

Door de nieuwe leiding ondergronds aan te leggen komen de ambities van het Stadsgewest op het gebied van ruimtelijke ontwikkelingen en speciaal groengebieden niet in het gedrang. Het Stadsgewest werkt samen met de gemeenten aan groengebieden in onder meer Midden-Delfland, de Zuidpolder, Oude Leede en de zone Berkel-Pijnacker om het groen te versterken en het open karakter te handhaven. De recreatiegebieden die daaraan grenzen, vervullen bovendien voor de ecologie en voor de bewoners van Haaglanden een belangrijke functie. Bovengrondse aanleg van de leiding zou zowel deze groenplannen als de recreatieve functie kunnen frustreren. Daarnaast kan de aanleg van de leiding op gespannen voet komen te staan met het doortrekken van RandstadRail van Zoetermeer Oosterheem naar een nieuw station aan de NS-spoorlijn Gouda-Den Haag.

De nieuwe leiding biedt ook voordelen. Bij de aanleg wordt een andere hoogspanningsleiding – tussen Wateringen en Delft die nu nog door Delft loopt – verplaatst naar buiten de stad en ten westen van de A4. Dit biedt meer ontwikkelruimte in de stad Delft en mogelijkheden voor verdere ontwikkeling van het bedrijfsschap Harnaschpolder en voor woningbouw in Look West (beide gemeente Midden-Delfland). Bovendien zijn er volgens het Stadsgewest voor het transformatiestation bij Wateringseveld ook andere lokaties denkbaar.

Gezien de relatie tussen al deze projecten en de aanleg van de nieuwe leiding wil het Stadsgewest nauw betrokken zijn bij de verdere uitwerking.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Hoogspanningsverbinding Beverwijk-Wateringen

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Stadsgewest Haaglanden

Haaglanden: hoogspanningsleiding ondergronds | Infrasite

Haaglanden: hoogspanningsleiding ondergronds

Den Haag – Als het aan het Stadsgewest Haaglanden ligt, komt de nieuwe hoogspanningsleiding van Beverwijk, via Zoetermeer naar Wateringen zo veel mogelijk onder de grond te liggen. Dat heeft het Stadsgewest laten weten in een reactie aan het Ministerie van Economische Zaken. Het Stadsgewest is overigens niet tegen de aanleg, aangezien de nieuwe leiding de stroomvoorziening binnen de Randstad voor de toekomst veilig zal stellen.

Door de nieuwe leiding ondergronds aan te leggen komen de ambities van het Stadsgewest op het gebied van ruimtelijke ontwikkelingen en speciaal groengebieden niet in het gedrang. Het Stadsgewest werkt samen met de gemeenten aan groengebieden in onder meer Midden-Delfland, de Zuidpolder, Oude Leede en de zone Berkel-Pijnacker om het groen te versterken en het open karakter te handhaven. De recreatiegebieden die daaraan grenzen, vervullen bovendien voor de ecologie en voor de bewoners van Haaglanden een belangrijke functie. Bovengrondse aanleg van de leiding zou zowel deze groenplannen als de recreatieve functie kunnen frustreren. Daarnaast kan de aanleg van de leiding op gespannen voet komen te staan met het doortrekken van RandstadRail van Zoetermeer Oosterheem naar een nieuw station aan de NS-spoorlijn Gouda-Den Haag.

De nieuwe leiding biedt ook voordelen. Bij de aanleg wordt een andere hoogspanningsleiding – tussen Wateringen en Delft die nu nog door Delft loopt – verplaatst naar buiten de stad en ten westen van de A4. Dit biedt meer ontwikkelruimte in de stad Delft en mogelijkheden voor verdere ontwikkeling van het bedrijfsschap Harnaschpolder en voor woningbouw in Look West (beide gemeente Midden-Delfland). Bovendien zijn er volgens het Stadsgewest voor het transformatiestation bij Wateringseveld ook andere lokaties denkbaar.

Gezien de relatie tussen al deze projecten en de aanleg van de nieuwe leiding wil het Stadsgewest nauw betrokken zijn bij de verdere uitwerking.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Hoogspanningsverbinding Beverwijk-Wateringen

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Stadsgewest Haaglanden