Platform Netbeheerders opgericht

Arnhem – De kabel- en leidingbeheerders van openbare netten in Nederland hebben op 17 januari 2007 een gezamenlijk platform opgericht: het Platform Netbeheerders. Het platform gaat informatie uitwisselen en zonodig gezamenlijke standpunten formuleren over onderwerpen als het voorkomen van graafschade aan, efficiënte registratie van en informatie-uitwisseling over hun netten. Het platform is ook aanspreekpunt voor overheidsinstanties en ketenpartners als het gaat om ondergrondse infrastructuur.

De kabel- en leidingbeheerders voeren al enige tijd gezamenlijk overleg over de Wet Informatie-Uitwisseling Ondergrondse Netten, die als doel heeft om graafschade te voorkomen. De behandeling van deze wet wordt momenteel door de Tweede Kamer afgerond. De afgelopen jaren zijn de kabel- en leidingbeheerders gezamenlijk opgetrokken in de belangenbehartiging rond deze wet. De samenwerking verliep dermate goed dat de kabel- en leidingbeheerders hebben besloten de samenwerking voort te zetten en te verbreden naar andere onderwerpen op het gebied van de aanleg, onderhoud en instandhouding van hun netwerken, zoals voorkoming van graafschade, externe veiligheid van netwerken, registratie van netwerken en een efficiënt beheer van het kabel- en leidingen informatie-uitwisseling systeem.

De organisaties die participeren in het Platform Netbeheerders zijn:

  • EnergieNed, Federatie van Energiebedrijven in Nederland;
  • Groep Graafrechten, een samenwerkingsverband van alternatieve telecomoperators;
  • KPN, telecomoperator;
  • Vecai, de branche-organisatie van Nederlandse kabelbedrijven;
  • VELIN, de vereniging van leidingeigenaren in Nederland;
  • VEWIN, de vereniging van waterbedrijven in Nederland.

Het secretariaat van het Platform Netbeheerders wordt gevoerd door EnergieNed.