NMa publiceert visiedocument fusies energiemarkte

Den Haag – Elektriciteitsmarkten in Europa zijn nog overwegend nationaal van aard. De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) zou dan ook voorwaarden aan een fusie tussen twee grote Nederlandse energiebedrijven moeten stellen, om te voorkomen dat geen welvaartsverlies voor consumenten en afnemers optreedt. Dit stelt de NMa in haar visiedocument “Concentraties Energiemarkten”. Hierin maakt zij inzichtelijk hoe zij nationale en grensoverschrijdende fusies en overnames in de elektriciteitssector beoordeelt.

Het visiedocument laat zien dat mogelijke toekomstige concentraties waarbij tenminste twee grote Nederlandse energiebedrijven betrokken zijn, voor een mededingingsprobleem kunnen zorgen op de markt voor de productie en groothandel van elektriciteit tijdens piekuren (tussen 07.00 en 23.00 uur) en op de consumentenmarkt voor de levering van elektriciteit. De marktmacht van de betrokken ondernemingen zou te groot worden en de internationale concurrentie is op deze markten vooralsnog onvoldoende om de gefuseerde partijen te disciplineren. Gert Zijl, lid van de Raad van Bestuur van de NMa: “Nederlandse ondernemingen moeten er daarom rekening mee houden dat de voorwaarden die wij aan een dergelijke fusie zouden stellen, flinke reducties in productiecapaciteit en klantenportfolio’s bevatten.”

Hoewel bepaalde ontwikkelingen duiden op het ontstaan van een Noordwest-Europese markt, constateert de NMa dat de elektriciteitsmarkten in Europa nog overwegend nationaal van aard zijn. De prijsverschillen tussen Nederland, Duitsland en België zijn aanzienlijk. De huidige effectief beschikbare importcapaciteit (tussen de 3600 en 3850 Megawatt) is nog niet groot genoeg om de Nederlandse (industriële) grootverbruiker en kleinverbruiker (consument) van het lagere prijspeil in het buitenland te laten profiteren. Deze bevinding heeft gevolgen voor de toekomstige beoordeling van fusies en overnames. Er dient tenminste 3000 Megawatt effectief beschikbare importcapaciteit bij te komen om te kunnen spreken van een Noordwest-Europese markt. Zijl: ”Met het oog op marktwerking wordt het hoog tijd dat de landelijke beheerders van de elektriciteitsnetten in Nederland, Duitsland en België een capaciteits- en investeringsplan ontwikkelen met betrekking tot de te realiseren uitwisselcapaciteit tussen de nationale netten op Noordwest-Europees niveau.”

Bij de beoordeling van de gevolgen van fusies op de Nederlandse markten, zal de NMa de dynamiek van de nationale én internationale marktontwikkelingen betrekken. Daarbij sluit de NMa niet uit dat tijdelijke vormen van voorwaarden aan fusies, waarvan de periode gekoppeld wordt aan het daadwerkelijk ontstaan van een Noordwest-Europese markt, geaccepteerd kunnen worden. Hierbij valt te denken aan een tijdelijke veiling van productiecapaciteit, aldus de NMa.

Aangezien energiemarkten zowel nationaal als internationaal sterk in beweging zijn, achtte de NMa het noodzakelijk om deze markten in het kader van haar fusietoezicht opnieuw te bekijken. In juni van dit jaar consulteerde zij de energiesector over de voorwaarden die in de huidige fase van ontwikkeling van de markt aan nationale en grensoverschrijdende concentraties gesteld zouden kunnen worden. De NMa heeft zo’n twintig reacties mogen ontvangen. Deze onderschrijven de algemene uitgangspunten uit het consultatiedocument.

Het visiedocument en de reacties zijn vanaf 28 november 2006 te vinden op de website van de NMa www.nmanet.nl Hier is binnen twee weken ook een Engelstalige versie van het visiedocument te vinden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: NMA (Nederlandse Mededingingsautoriteit)