Hoogspanningsverbinding Beverwijk-Wateringen

Den Haag – De beheerder van het landelijk hoogspanningsnet, TenneT, wil een nieuwe 380 kiloVolt hoogspanningsverbinding aanleggen van Beverwijk via Zoetermeer naar Wateringen (bij Den Haag).

De verbinding is nodig om op relatief korte termijn (vanaf circa 2011) de levering
van elektriciteit in de Randstad te kunnen blijven garanderen. Met de verbinding
kan tegemoet worden gekomen aan de sterk toegenomen vraag naar transport van elektriciteit
in de Randstad. Bovendien wordt met de nieuwe verbinding in combinatie met het
bestaande net een ringstructuur in de Randstad gerealiseerd en daarmee de zekerheid
van de transportvoorziening vergroot. Bij de keuze voor het zoekgebied waarbinnen
in de toekomst het definitieve tracé moet komen te liggen is gekeken naar zowel
de ecologische aspecten van de aanleg als naar de maatschappelijke kosten en baten.

Om de aanleg mogelijk te maken, moet het Tweede Structuurschema Elektriciteitsvoorziening
via een procedure van planologische kernbeslissing (pkb) partieel worden herzien.

In dit verband liggen van 23 november 2006 tot 15 februari 2007 de ontwerp pkb
deel 1, de strategische milieubeoordeling en de richtlijnen voor de strategische
milieubeoordeling ter inzage. Dit gebeurt bij de ministeries van Economische Zaken,
van VROM en van Verkeer en Waterstaat, bij de provinciehuizen van de provincies
Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht en bij de gemeentehuizen van Aalsmeer,
Abcoude, Alkemade, Amstelveen, Amsterdam, Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs,
Beverwijk, Bleiswijk, Delft, Den Haag, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer,
Jacobswoude, Krimpen aan de IJssel, Leiden, Leiderdorp, Leidschendam-Voorburg,
Midden-Delfland, Ouder-Amstel, Ouderkerk, Pijnacker-Nootdorp, Rijnwoude, Rijswijk,
Rotterdam, Schiedam, Velsen, Westland, Zevenhuizen-Moerkapelle, Zoetermeer en
Zoeterwoude.

Op 9 januari en 11 januari 2007 zullen bovendien openbare hoorzittingen worden
georganiseerd in respectievelijk Schouwburg De Meerse Kassa in Hoofddorp en in
het Stadhuis in Den Haag.

Het kabinet zal vervolgens in deel 2 van de pkb de inspraakreacties bundelen
en mede op basis van de ingebrachte zienswijzen pkb deel 3 vaststellen. Daarin
neemt het kabinet zijn definitieve standpunt in over het zoekgebied waarbinnen
het tracé zal komen te liggen en legt dat vervolgens voor aan het parlement.
Het definitieve tracé en ontwerp van de verbindingen en de aanlegmethode worden
vastgesteld bij de vervolgbesluiten.

De pkb deel 1 en de strategische milieubeoordeling Randstad 380 kV kunnen ook
worden gedownload of besteld via http://www.bureau-energieprojecten.nl of telefonisch worden aangevraagd bij Postbus 51 (tel 0800-8051).

Meer informatie
Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht bij Postbus 51, telefoon 0800 – 8051, e-mail: ezinfo@postbus51.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie Economische Zaken