Gegevens ondergrondse kabels, leidingen bij Kadaster

Minder graafschade door invoering wettelijke meldingsplicht

Den Haag – Dinsdag 13 juni 2006 tekenden de ministers van Economische Zaken en Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer een convenant met daarin afspraken over de toekomstige informatie-uitwisseling
over ondergrondse kabels en leidingen. Het is de bedoeling dat deze informatie-uitwisseling overgaat van
KLIC (Kabels en Leidingen Informatie Centrum) naar het Kadaster, een zelfstandig bestuursorgaan van
VROM. Deze overdracht van private naar publieke sector is het gevolg van de Wet informatie-uitwisseling
ondergrondse netten (voorheen grondroerdersregeling). Deze wet maakt de informatie-uitwisseling over
kabels en leidingen tot een publieke taak en stelt een meldingsplicht in voorafgaand aan
graafwerkzaamheden. Het kabinet wil hiermee graafschade en onveilige situaties in de toekomst
voorkomen. Eerdaags wordt de wet behandeld in de Tweede Kamer. Wanneer de Kamer heeft ingestemd met
het wetsvoorstel worden de activiteiten van KLIC ondergebracht bij het Kadaster.

Bestuursvoorzitter van het Kadaster, Dorine Burmanje, begrijpt de keuze voor het Kadaster. “Het Kadaster
is goed in registreren en wij zijn een onafhankelijke partij. KLIC en het Kadaster trekken al langer samen op.
Door het combineren van onze Kadastergegevens met ondergrondse informatie hebben we heel Nederland in
kaart, boven en onder de grond. Bovendien verplicht de onroerende status van ondergrondse netwerken de
leidingbeheerder tot inschrijving in onze openbare registers. Goede informatieverstrekking én de bij wet
verplichte melding zal de kans op graafschade in de toekomst beperken.”

Directeur KLIC, Herman Waijers zegt over het voorgenomen overdracht: “De netbeheerders zijn zeer
gelukkig dat het initiatief van KLIC uit 1989 nu wordt ondersteund vanuit de wet. Door de graafmelding
verplicht te stellen zal het aantal schades zeker verminderen. In de samenwerking met het Kadaster hebben
wij alle vertrouwen. Er zijn in het convenant goede afspraken gemaakt voor de overgangsfase. Voor ons is
vooral belangrijk dat de dienstverlening gewoon doorgaat en dat de vaart blijft in ontwikkeling van KLIC-online,
het nieuwe digitale loket.”

Registratie van exacte ligging van kabels en leidingen blijft de verantwoordelijkheid van de netbeheerders.
Nieuw is dat het Kadaster zal gaan bijhouden welke leidingbeheerder de informatie over de exacte ligging kan
verstrekken. Het Kadaster fungeert daarmee als intermediair tussen de graver en netwerkbeheerder en zorgt
ervoor dat vragen van gravers bij de juiste beheerder van waterleidingen, elektriciteitsnetwerken, gasleidingen
of telecomkabels terechtkomen en dat informatie tijdig bij de graver komt.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: KLIC