Wijzigingen in de Raad van Commissarissen van Draka

Amsterdam – Draka Holding N.V. deelt mee dat de aandeelhouders op de op 8 mei 2006 gehouden Algemene Vergadering
van Aandeelhouders, het voorstel hebben goedgekeurd om de heer Ir. L.M.J. van Halderen, mevrouw
Prof. Dr. A.J.M. Roobeek en de heer Drs. F.H. Fentener van Vlissingen te benoemen tot lid van de Raad
van Commissarissen van Draka Holding N.V. Zij vervullen de vacatures die zijn ontstaan door het vertrek
van de heer Drs. A. Wateler in 2005, de heer W. Jacobs RA in 2006 en het onverwachte overlijden van
de heer Ir. F.H. Fentener van Vlissingen op 25 maart 2006.

De Raad van Commissarissen deelt mee dat met ingang van vandaag, de heer H.I. Schulz de nieuwe
Voorzitter en Chief Executive Officer van Draka Holding N.V. is. De heer Schulz volgt de heer G. Artinian
op die vanaf 8 mei 2006 heden met pensioen is gegaan.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Draka Holding N.V.