GS Friesland wil provinciebreed glasvezelnetwerk

Leeuwarden – GS Friesland willen een voor iedereen toegankelijke glasvezelring in de provincie Fryslân, de Frieslandring. Om de ontwikkeling van een Fries glasvezelnetwerk te stimuleren, laten Gedeputeerde Staten een plan van aanpak opstellen. Met dit initiatief willen GS in de beginfase een coördinerende rol spelen, belangen op elkaar afstemmen en draagvlak creëren. Het plan van aanpak moet de opmaat zijn naar de aanbesteding die zomer 2006 moet plaatsvinden. GS maken maximaal €125.000,- vrij.

GS zien het ontstaan van een glasvezelnetwerk van provinciaal belang en daarom stimuleert het College het ontstaan van een netwerk dat voor iedereen toegankelijk is tegen voor gebruikers zo laag mogelijke kosten. GS willen met hun aanpak de al bestaande initiatieven op elkaar afstemmen, belangen bij elkaar brengen en draagvlak creëren bij toekomstige gebruikers en andere marktpartijen. GS zien geen financiële of bestuurlijke taak voor de provincie weggelegd bij de realisering en uitvoering van het netwerk, maar wil de ontwikkeling wel bevorderen. GS vinden dat de realisering zo snel mogelijk door met name de toekomstige gebruikers moet worden opgepakt, door middel van een zo spoedig mogelijk op te richten rechtspersoon.

Met de Frieslandring willen GS een ontwikkeling starten waarin alle al bestaande en komende initiatieven voor breedband in Fryslân samen komen.Zo hebben partijen in de A7-zone al een flinke stap gezet. Het Plan van Aanpak voor de Frieslandring mag voor de A7-zone geen vertraging meebrengen. Daarom moet wat GS betreft de realisering van een glasvezelnet in de A7-zone voorrang krijgen als onderdeel van de uiteindelijke Frieslandring. Met de werkzaamheden kan al begonnen worden nog tijdens de opstelling van het plan van aanpak.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Fryslân