Wet vermindering graafincidenten naar Tweede Kamer

Den Haag – Verplicht zorgvuldiger graven en verplichte informatie uitwisseling tussen grondroerders (de gravers) en de kabel -en leiding beheerder moet het aantal graafincidenten aanzienlijk terugdringen. Informatie uitwisseling voorafgaand aan de graafwerkzaamheden verloopt via een digitaal loket onder te brengen bij het kadaster. Dit is de essentie van de Grondroerdersregeling, een wetsvoorstel van minister Brinkhorst van Economische Zaken en minister Dekker van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer dat zij op 6 maart 2006 naar de Tweede kamer hebben gestuurd.

De grondroerder moet tijdig zijn voorgenomen werkzaamheden melden bij het loket,
maar niet eerder dan 20 dagen van tevoren om actualiteit van de informatie te waarborgen. Dit melden kan straks 24 uur per dag via het Internet. De kabel en leiding beheerder wordt verplicht om via het loket de grondroerder tijdig te voorzien van betrouwbare en bruikbare informatie over de ligging van zijn kabels of leidingen. Eventuele afwijkende liggingen moeten gemeld worden en kaartmateriaal moet hierop worden aangepast.

Zowel de grondroerder als de kabel -en leidingbeheerder zijn verplicht zich aan te sluiten bij het informatie-uitwisselingsysteem waarvan het loket onderdeel uitmaakt . De regeling schrijft ook voor dat de opdrachtgevers zorgvuldig graven mogelijk moeten maken. De uitvoerder moet zorgvuldigheid betrachten bij zijn werkzaamheden. De wet schrijft ook extra voorzorgsmaatregelen voor bij graafwerkzaamheden rondom gevaarlijke leidingen, zoals bijvoorbeeld de aanwezigheid van de beheerder.

Het Agentschap Telecom, onderdeel van het ministerie van Economische Zaken, zal
toezien op de handhaving van de wet.

Bij ongeveer 20% van de graafwerkzaamheden ontstaat schade. Dat zijn ongeveer 40.000 gevallen per jaar. De direct financiële schade als gevolg van de leveringsonderbrekingen wordt op € 40 tot 75 miljoen per jaar geschat. Ook kunnen kabel- of leidingbreuken gevaar opleveren voor de graver en de omgeving. Omdat zelfregulering niet heeft gewerkt, heeft de ministerraad tot deze wettelijke regeling besloten, afgewogen tegen de extra administratieve lasten.

Na behandeling in de Tweede Kamer en vervolgens Eerste Kamer wordt de wet van kracht. Het streven is om in 2009 het elektronische systeem in werking te laten treden.

Op dit moment is er de mogelijkheid om graafwerkzaamheden vrijwillig te melden bij het KLIC (Kabels en Leidingen Informatie Centrum). In de praktijk blijkt dat dit lang niet altijd gebeurt. Als dit wel gebeurt, is de vaak per post aangeleverde informatie door de kabel – en leiding beheerders regelmatig onvolledig, onduidelijk of te laat. Bij 50% van de graafincidenten is geen melding gedaan door de grondroerder. Bij risicovolle leidingen, indien er een melding is gedaan, is de informatievoorziening vaak wel goed. De beheerders van deze leidingen sturen vaak een vertegenwoordiger om tijdens de graafwerkzaamheden de leidingen zelf aan te kunnen geven.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie Economische Zaken