Convenant graafschade beheerders en grondroerders

Gouda – Bouwend Nederland en KLIC (stichting van kabel- en leidingbeheerders) hebben op 26 september 2005 een intentieverklaring ondertekend tot samenwerking aan een aantal gemeenschappelijke aspecten op het gebied van preventie van kabel- en leidingschade.

Een aantal gemeenschappelijke aspecten zijn:
· Het verplicht en digitaal melden van graafwerkzaamheden door de graver.
· Het geven van terugkoppeling door de graver waneer de situatie in de grond verschilt van die op de tekening.
· Het verstrekken van beschikbare en actuele informatie door beheerders.
· Het inrichten van een digitaal uitwisselingssysteem tussen beheerders en gravers door Kadaster.
· Wijziging in wet- en regelgeving rondom graafwerkzaamheden.
· Verbeteren van de communicatie in de procesketen.
· Verandering van verantwoordelijkheden bij gravers en beheerders.

Tussen 27 september 2005 en medio 2007 verandert er veel op het gebied van kabel- en leidingregistratie. Tot op heden is er geen wettelijke regeling registratie: noch voor de informatieverstrekking, noch voor het graven (grondroeren). Er is een wet in voorbereiding die dit gaat regelen, de Grondroerdersregeling. Deze wet legt onder meer vast wat de verantwoordelijkheden zijn van de leidingbeheerder en de grondroerder. Ook wordt het begrip ‘zorgvuldig graven’ daarin nader uitgewerkt. De nieuwe wet wordt vermoedelijk in 2007 van kracht en brengt behoorlijk wat consequenties met zich mee. Zo zal er on-line informatie worden uitgewisseld met grondroerders over waar kabels en leidingen liggen. Kabel- en leidingbeheerders moeten dit systeem voeden door gegevens op de juiste wijze in de databank te brengen.

Het (data)systeem wordt bij het Kadaster ondergebracht. Het vereist ICT-aanpassingen en aanpassing in de wijze van werken van zowel gravers als kabel- en leidingbeheerders. Daarnaast wijzigt een aantal contractonderdelen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en veranderingen in aansprakelijkheden met de komst van nieuwe wet- en regelgeving.

Met het oog op de gezamenlijke belangen hebben Bouwend Nederland en KLIC de handen ineen geslagen om de de Grondroerdersregeling gezamenlijk in de praktijk te implementeren. Dit heeft geleid tot het heden gesloten convenant dat uiteindelijk alle deelaspecten van de Grondroerdersregeling en aanpalend beleid voor alle betrokken partijen beheersbaar en acceptabel moet maken.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Bouwend Nederland (Brancheorganisatie)