Herstel waterleiding onder de N210

Den Haag РOp donderdag 28 april en vrijdag 29 april 2005 voert Hydron reparatiewerkzaamheden uit aan een beschadigde waterleiding onder de N210, ter hoogte van de oversteek naar Ouderkerk. Ook de week erna zal dat nodig zijn. Weggebruikers ondervinden enig oponthoud. Gedurende het werk is de parallelweg afgesloten voor alle weggebruikers Рvoor fietsers is er een omleiding. Op de hoofdrijbaan van de N210 is er overdag Рter hoogte van de werkzaamheden Р̩̩n rijbaan afgesloten.

Als gevolg van een grondonderzoek wat in opdracht van de provincie wordt uitgevoerd is een waterleiding van Hydron beschadigd. Ook een kabel van het kabelbedrijf UPC raakte licht beschadigd. Om de herstelwerkzaamheden goed uit te voeren is het noodzakelijk de gehele parallelweg af te sluiten. Na de reparatie wordt de parallelweg in eerste instantie hersteld met een klinkerbestrating. Deze worden later vervangen door een asfaltverharding. Fietsers worden omgeleid over de Achter- of Hillekade tussen de N 475 en de N 477.

Helaas ontkomt de provincie er niet aan ter plekke één rijbaan van de N 210 af te sluiten. Een verkeersregelinstallatie leidt weggebruikers over de beschikbare rijstrook. Bovendien is er een snelheidsbeperking van vijftig kilometer per uur van kracht. De provincie, zet in samenwerking met betrokken nutsbedrijven, alles in het werk om de overlast tot een minimum te beperken.

Enige ontsluitingsweg
De N210 is de enige ontsluitingsweg in de Krimpenerwaard en stamt deels nog uit de jaren ’30. Door de slappe ondergrond was het bij de aanleg in de dertiger en vijftiger jaren noodzakelijk de weg te onderheien. Op de palen is een betonnen bak gemaakt. Daarop ligt de eigenlijke weg. Onderzoek heeft uitgewezen dat deze constructie niet meer voldoet en dat vernieuwing noodzakelijk is. Al enige tijd is de provincie verder aan het onderzoeken op welke wijze dat het beste kan gebeuren. Daar moet eerst een uitgebreide studie aan vooraf gaan. Verder moeten de benodigde financiële middelen beschikbaar worden gesteld en dienen de nodige procedures te worden gevolgd. Afhankelijk van de uiteindelijke uitvoering moeten de eventueel benodigde gronden worden aangekocht. Al met al een tijdpad dat jaren vergt. In de tussentijd zal de bestaande N210 zo goed mogelijk in stand worden gehouden. Er vinden onder andere preventieve werkzaamheden plaats om calamiteiten te voorkomen. Alhoewel de voorspelbaarheid van calamiteiten groter wordt, kunnen hieromtrent helaas geen garanties worden gegeven.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland