Kabinet stemt in met aanpak problematiek buisleidingen

Den Haag – Er komt een interdepartementale taskforce voor buisleidingen. Dit heeft de ministerraad besloten op voorstel van minister Brinkhorst van Economische Zaken (EZ), minister Peijs van Verkeer en Waterstaat (VenW ) en staatssecretaris Van Geel van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM ). Deze taskforce onder voorzitterschap van VROM, krijgt tot taak het beleid voor buisleidingen te vernieuwen en op orde te brengen. Aspecten die daarbij aandacht krijgen zijn het beheer en het toezicht op buisleidingen, veiligheid, registratie van essentiële gegevens, risicozonering en de doorwerking in ruimtelijke plannen. Verder is besloten dat het Ministerie van VROM eerstverantwoordelijke wordt voor het buisleidingenbeleid.

Het kabinet reageert daarmee op het rapport Enthoven over de verantwoordelijkheden in het buisleidingenbeleid (transportleidingen voor gas, olie en chemicaliën). Het kabinet deelt de analyse van de heer Enthoven en heeft het advies als leidraad genomen voor zijn besluit om het ministerie van VROM als eerstverantwoordelijke aan te wijzen voor het buisleidingendossier. De verantwoordelijkheid van EZ en VenW voor een aantal specifieke taken wordt daarbij in acht genomen. De interdepartementale taskforce krijgt twee jaar de tijd de door de heer Enthoven gedane aanbevelingen uit te voeren (zoals het opstellen van nieuwe regels op basis van geactualiseerde risico-afstanden en een goede organisatie van incidentbehandeling en rampenbestrijding).

Ook zal het ministerie van VenW in samenspraak met de ministeries van EZ en VROM
een strategische beleidsvisie ontwikkelen voor buisleidingen als transportmodaliteit. Het ministerie van EZ zal daarnaast een regeling voorbereiden voor een meldingsplicht, een plicht tot het sneller en beter aanleveren van liggingsgegevens en een plicht om zorgvuldiger te graven, waardoor de kans op schade aan kabels en leidingen
door graafwerkzaamheden wordt beperkt.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie VROM

Kabinet stemt in met aanpak problematiek buisleidingen | Infrasite

Kabinet stemt in met aanpak problematiek buisleidingen

Den Haag – Er komt een interdepartementale taskforce voor buisleidingen. Dit heeft de ministerraad besloten op voorstel van minister Brinkhorst van Economische Zaken (EZ), minister Peijs van Verkeer en Waterstaat (VenW ) en staatssecretaris Van Geel van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM ). Deze taskforce onder voorzitterschap van VROM, krijgt tot taak het beleid voor buisleidingen te vernieuwen en op orde te brengen. Aspecten die daarbij aandacht krijgen zijn het beheer en het toezicht op buisleidingen, veiligheid, registratie van essentiële gegevens, risicozonering en de doorwerking in ruimtelijke plannen. Verder is besloten dat het Ministerie van VROM eerstverantwoordelijke wordt voor het buisleidingenbeleid.

Het kabinet reageert daarmee op het rapport Enthoven over de verantwoordelijkheden in het buisleidingenbeleid (transportleidingen voor gas, olie en chemicaliën). Het kabinet deelt de analyse van de heer Enthoven en heeft het advies als leidraad genomen voor zijn besluit om het ministerie van VROM als eerstverantwoordelijke aan te wijzen voor het buisleidingendossier. De verantwoordelijkheid van EZ en VenW voor een aantal specifieke taken wordt daarbij in acht genomen. De interdepartementale taskforce krijgt twee jaar de tijd de door de heer Enthoven gedane aanbevelingen uit te voeren (zoals het opstellen van nieuwe regels op basis van geactualiseerde risico-afstanden en een goede organisatie van incidentbehandeling en rampenbestrijding).

Ook zal het ministerie van VenW in samenspraak met de ministeries van EZ en VROM
een strategische beleidsvisie ontwikkelen voor buisleidingen als transportmodaliteit. Het ministerie van EZ zal daarnaast een regeling voorbereiden voor een meldingsplicht, een plicht tot het sneller en beter aanleveren van liggingsgegevens en een plicht om zorgvuldiger te graven, waardoor de kans op schade aan kabels en leidingen
door graafwerkzaamheden wordt beperkt.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie VROM