Veiligheidsmaatregelen Velsertunnel

Utrecht – ProRail voert een pakket maatregelen uit in de Velsertunnel, om het veiligheidsniveau van de spoortunnel te verbeteren. De uitvoering vindt gefaseerd plaats en het eerste deel is al uitgevoerd.

Het pakket maatregelen levert een acceptabel veiligheidsniveau op en speelt in op de te verwachten wettelijke veiligheidsnorm. De veiligheidsmaatregelen uit het pakket worden nu voorbereid, de geplande uitvoering vindt plaats in 2006-2007.

De volgende maatregelen worden genomen, ze kunnen ruwweg onderverdeeld worden in drie groepen:
Groep 1: Veiligheidsmaatregelen aan de tunnel, uitvoering 2006-2007:
– goederenregime/reizigersregime 1 trein per tunnel;
– tunnelventilatie;
– ontsporingsgeleiding;
– brandweerliften en bestrijdingsmaterieel/redmaterieel;
– verhoogd vluchtpad en beloopbaar ballastbed;
Groep 2: Korte termijn maatregelen voor beheer en onderhoud:
Inmiddels gereed:
– verlichting in tunnel vervangen;
– pompinstallaties vervangen;
– telefooninstallatie vervangen;
Рbarri̬re aangebracht Rijksweg Velsen-Zuid;
Momenteel in uitvoering:
– vervanging elektriciteitsbekabeling;
– aanbrengen besturingsinstallatie (op afstand);
– eigen aansluiting energievoorziening;
Groep 3: Onderhoud betonconstructie:
– Herstel vroegere reparaties en kleine schades;

Dit maatregelenpakket is tot stand gekomen na overleg met de gemeente Velsen en de brandweer Velsen. De kosten hiervan bedragen circa 40 miljoen euro. Over de bestrijding van eventuele calamiteiten in de tunnel zijn in oktober 2003 tussen ProRail en de betrokken hulpdiensten van de overheid afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Calamiteitenbestrijdingsplan Velsertunnel. Dit plan wordt jaarlijks herzien in nauw overleg met gemeente en brandweer.

De Velsertunnel is de oudste spoortunnel van Nederland en stamt uit 1957. De tunnel bestaat uit één buis met twee sporen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht ProRail