G4: open glasvezelnetten snel nodig

Amsterdam – Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht (G4) willen snel werk maken van de glasvezelnetwerken naar iedere meterkast. Een glasvezelnetwerk maakt het mogelijk dat marktpartijen een hoogwaardig en toekomstvast communicatienetwerk creëren.

De verdergaande digitalisering van allerlei soorten communicatie leidt ertoe dat enerzijds de al bekende diensten als TV, telefonie en Internet meer gebruik gaan maken van elkaar. Daarnaast komt er ruimte voor nieuwe diensten.

De G4 wil een netwerk dat open en transparant is en een netwerk dat voor ieder onder gelijke voorwaarden toegankelijk is. De aanleg en open toegang sluiten aan bij het Europese beleid op het gebied van elektronische communicatie. Daarnaast zijn ze van groot belang bij het bereiken van de doelstellingen van de Europese top in Lissabon, met als kern dat nog voor 2010 “Europa de meest concurrerende en dynamische kenniseconomie van de wereld moet zijn”.

Rol en standpunten G4
De G4 rekent de realisatie van deze doelstellingen tot haar taak en neemt daarbij het initiatief.
De G4 kiest nadrukkelijk voor een Publiek Private samenwerking bij de aanleg van deze infrastructuur, met een meederheidsrol voor marktpartijen. De inzet is snel te komen tot een hoogwaardige basisstructuur en het zeker stellen van een open markt.

De G4 neemt de ontwikkeling van glasvezelnetwerken op deze wijze ter hand, waarbij uiteraard elke stad haar eigen fasering, samenwerkingspartners, projectfinanciering op maat en lokale publieke prioriteiten bepaalt. Zij ziet daarbij toe op standaardisering van lokale projecten. Deze opzet is voor leveranciers en gebruikers zeer belangrijk.

De G4 is bereid om samen met het Rijk de toepassingen in het meer publieke domein, zoals onderwijs, bibliotheken, zorgsector, veiligheid via cameratoezicht en dynamische verkeersmanagement vorm te geven. Goede onderlinge taakverdeling lijkt daarbij de beste weg. De introductie van nieuwe toepassingen vraagt immers om geld, organisatie en menskracht.

Samenwerking met het Rijk
De G4 acht inspanning van het Rijk in financieel en organisatorisch opzicht bijzonder wenselijk.
Dit kan ertoe bijdragen dat de G4 binnen 8 a 10 jaar een volledig dekkende basisinfrastructuur zal hebben aangelegd. Daarmee wordt ook bijgedragen aan de ambitie van het Rijk om binnen Europa een leidende rol op het gebied van innovatie en productiviteitsgroei te realiseren.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gezamenlijk persbericht van de G4