Uitkomsten onderzoek KIWA in lijn met ambities KLIC

Naar aanleiding van het vandaag gepubliceerde onderzoek van KIWA Management Consultants over de betrouwbaarheid van de dienstverlening door KLIC heeft KLIC verklaard dat de uitkomsten in lijn zijn met de ambities van KLIC. Deze ambities zijn neergelegd in de toekomstige strategie. KLIC streeft in haar strategie naar een gecertificeerde dienstverlening waarin gedecentraliseerd beheer en gecentraliseerde beschikbaarstelling vankabel en leidinginformatie centraal staat. Automatisering en Internet zijn daarin de spil. Dit sluit aan op de door de minister van Economische Zaken aangekondigde wetgeving op het gebiedvan de gewenste registratie.

KLIC speelt een belangrijke rol in de informatie uitwisseling tussen beheerders van ondergrondse kabels en leidingen en bedrijven of particulieren die verantwoord willen gaan graven. Informatie wordt gecontroleerd en doorgegeven, waarna de verantwoordelijkheid voor het verdere verloop van de informatie-uitwisseling bij de graver en de kabel- of leidingbeheerder ligt.

Van de 10 gesignaleerde fouten in het KIWA onderzoek op een totaal aantal aanvragen van 7.244, dragen er 4 een niet acceptabel risico. Niet acceptabel risico wil zeggen dat er risico op beschadiging van kabels en leidingen bestaat als gevolg van foute registratie van de gegevens op de informatie aanvraag door KLIC of als KLIC graaflocaties foutief overneemt. Dat heeft in één geval tot problemen geleid. De belangrijkste oorzaak van deze fouten ligt in de communicatie tussen aanvrager en KLIC-medewerker en zijn dus te wijten aan menselijk handelen. Om deze reden onderstreept KLIC nog eens het belang van een nauwgezette controle van de geregistreerde aanvraag door de aanvrager/aannemer.

Van het aantal gesignaleerde fouten in het informatie uitwisselingsproces heeft er geen enkele betrekking op het functioneren van de KLIC software of het KLIC informatiesysteem. Het aantal fouten in het informatie uitwisselingsproces zal verder worden verminderd door de invoering van KLIC-Atlas, een geautomatiseerd systeem via Internet waarin zonder tussenkomst van KLIC medewerkers de aanvrager zelf informatie invoert, de locatie aangeeft en per omgaande antwoord krijgt van de kabel of leiding beheerder. Dit systeem zal nog dit jaar worden ingevoerd. Het wordt momenteel getest.

KLIC acht het gevonden aantal fouten – ondanks het lage percentage van 3% – en afgezet tegen de eigen kwaliteitsnormen aan de hoge kant en verklaart dat met het feit dat de nieuwe, sinds juni 2003 gecentraliseerde organisatie, in de maand van het onderzoek veel nieuwe mensen in dienst had. Inmiddels hebben ervaring en opleiding van de medewerkers een lager foutenpercentage tot gevolg.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht KLIC

Uitkomsten onderzoek KIWA in lijn met ambities KLIC | Infrasite

Uitkomsten onderzoek KIWA in lijn met ambities KLIC

Naar aanleiding van het vandaag gepubliceerde onderzoek van KIWA Management Consultants over de betrouwbaarheid van de dienstverlening door KLIC heeft KLIC verklaard dat de uitkomsten in lijn zijn met de ambities van KLIC. Deze ambities zijn neergelegd in de toekomstige strategie. KLIC streeft in haar strategie naar een gecertificeerde dienstverlening waarin gedecentraliseerd beheer en gecentraliseerde beschikbaarstelling vankabel en leidinginformatie centraal staat. Automatisering en Internet zijn daarin de spil. Dit sluit aan op de door de minister van Economische Zaken aangekondigde wetgeving op het gebiedvan de gewenste registratie.

KLIC speelt een belangrijke rol in de informatie uitwisseling tussen beheerders van ondergrondse kabels en leidingen en bedrijven of particulieren die verantwoord willen gaan graven. Informatie wordt gecontroleerd en doorgegeven, waarna de verantwoordelijkheid voor het verdere verloop van de informatie-uitwisseling bij de graver en de kabel- of leidingbeheerder ligt.

Van de 10 gesignaleerde fouten in het KIWA onderzoek op een totaal aantal aanvragen van 7.244, dragen er 4 een niet acceptabel risico. Niet acceptabel risico wil zeggen dat er risico op beschadiging van kabels en leidingen bestaat als gevolg van foute registratie van de gegevens op de informatie aanvraag door KLIC of als KLIC graaflocaties foutief overneemt. Dat heeft in één geval tot problemen geleid. De belangrijkste oorzaak van deze fouten ligt in de communicatie tussen aanvrager en KLIC-medewerker en zijn dus te wijten aan menselijk handelen. Om deze reden onderstreept KLIC nog eens het belang van een nauwgezette controle van de geregistreerde aanvraag door de aanvrager/aannemer.

Van het aantal gesignaleerde fouten in het informatie uitwisselingsproces heeft er geen enkele betrekking op het functioneren van de KLIC software of het KLIC informatiesysteem. Het aantal fouten in het informatie uitwisselingsproces zal verder worden verminderd door de invoering van KLIC-Atlas, een geautomatiseerd systeem via Internet waarin zonder tussenkomst van KLIC medewerkers de aanvrager zelf informatie invoert, de locatie aangeeft en per omgaande antwoord krijgt van de kabel of leiding beheerder. Dit systeem zal nog dit jaar worden ingevoerd. Het wordt momenteel getest.

KLIC acht het gevonden aantal fouten – ondanks het lage percentage van 3% – en afgezet tegen de eigen kwaliteitsnormen aan de hoge kant en verklaart dat met het feit dat de nieuwe, sinds juni 2003 gecentraliseerde organisatie, in de maand van het onderzoek veel nieuwe mensen in dienst had. Inmiddels hebben ervaring en opleiding van de medewerkers een lager foutenpercentage tot gevolg.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht KLIC